Position:
Doktorant
Temat pracy:
Lepkosprężyste właściwości zawiesin iłowo-cementowych ” 
Promotor:
prof. dr hab. inż. Piotr Izak  
Workplace:
105/B6, 2.21 c/B8
e-mail adress:
ewa.litwinek@gmail.com  

Do moich zainteresowań naukowych należą przede wszystkim badania nad właściwościami reologicznymi spoiw iłowo-cementowych. Spoiwa te są układami o konsystencji zawiesiny, posiadającymi zdolność do tworzenia nieodwracalnej w czasie struktury wewnętrznej. Znajdują one zastosowanie przy budowie i konserwacji obiektów hydrotechnicznych oraz zabezpieczeń przeciwpowodziowych, a także modyfikacji i utwardzania podmokłych gruntów. Głównym celem moich badań jest poznanie wpływu reakcji chemicznych, zachodzących podczas hydratacji cementu w układzie minerał ilasty-cement, na właściwości reologiczne spoiw, istotne z punktu widzenia ich aplikacji.

Ponadto, interesuję się również właściwościami szkliw ceramicznych, a w szczególności wpływem tlenku bizmutu na właściwości szkliw niskotopliwych.

Last update: 20 May 2020

Employee did not grant an access to materials for this course yet

More informations about course and materials prepared by other lecturers are available on the course's web page

Pobieranie danych loading...