Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Jacek Szczerba
projekt zakończony
termin rozpoczęcia: 1 January 2013
termin zakończenia: 31 December 2015

Partner:

Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A.

Brak publikacji

Informacje o publikacjach, które powstały w wyniku realizacji projektu nie zostały jeszcze wprowadzone przez wykonawców.