Kierownik projektu:
dr hab. inż. Jacek Szczerba, prof. nadzw. AGH
projekt zakończony
termin rozpoczęcia: 1 August 2012
termin zakończenia: 31 July 2015

Partner:

Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A.

Brak publikacji

Informacje o publikacjach, które powstały w wyniku realizacji projektu nie zostały jeszcze wprowadzone przez wykonawców.