Bioceramics Group

Head of the research group:
dr hab. inż. Aneta Zima, prof. nadzw. AGH
Employees:
mgr inż. Ewelina Cichoń; dr inż. Joanna Czechowska; mgr inż. Szymon Skibiński; prof. dr hab. inż. Anna Ślósarczyk;
 

Więcej informacji

Oxide Ceramics Group

Head of the research group:
prof. dr hab. inż. Mirosław M. Bućko
Employees:
dr inż. Norbert Moskała; dr hab. inż. Waldemar Pyda, prof. nadzw. AGH; prof. dr hab. inż. Zbigniew Pędzich; dr inż. Magdalena Zarzecka-Napierała; dr inż. Dariusz Zientara; dr hab. inż. Łukasz Zych;
 

Więcej informacji

Zespół Ceramiki Szlachetnej

Head of the research group:
dr hab. inż. Janusz Partyka, prof. nadzw. AGH
Employees:
dr inż. Leszek Chlubny; dr inż. Marcin Gajek; prof. dr hab. inż. Piotr Izak; mgr inż. Karolina Kaczmarczyk; prof. dr hab. inż. Jerzy Lis; dr Joanna Mastalska-Popławska; mgr inż. Jarosław Michałek; dr inż. Katarzyna Pasiut; dr inż. Łukasz Wójcik;
 

Więcej informacji

Carbide Ceramics Group

Head of the research group:
dr hab. inż. Agnieszka Gubernat, prof. nadzw. AGH
Employees:
dr Grzegorz Grabowski; dr inż. Kamil Kornaus; dr inż. Dariusz Zientara; dr hab. inż. Łukasz Zych;
 

Więcej informacji

Group of Refractory Materials

Head of the research group:
prof. dr hab. inż. Jacek Szczerba
Employees:
MSc Sina Darban; dr inż. Ilona Jastrzębska; mgr inż. Maciej Ludwig; dr inż. Ryszard Prorok; MSc Camille Reynaert;
 

Więcej informacji

Zespół Nanomateriałów i Nanotechnologii

Head of the research group:
prof. dr hab. inż. Dariusz Kata
Employees:
prof. dr hab. inż. Piotr Izak; dr inż. Paweł Rutkowski; dr inż. Dariusz Zientara;
 

Więcej informacji

Zespół Surowców i Utylizacji Odpadów

Head of the research group:
prof. dr hab. Irena Wacławska
Employees:
dr hab. inż. Alicja Rapacz-Kmita; dr hab. inż. Magdalena Szumera, prof. nadzw. AGH;
 

Więcej informacji