Stanowisko:
Doktorant
Temat pracy:
Lepkosprężyste właściwości zawiesin iłowo-cementowych ” 
Promotor:
prof. dr hab. inż. Piotr Izak  
Miejsce pracy:
105/B6, 2.21 c/B8
Adres email:
ewa.litwinek@gmail.com  

Do moich zainteresowań naukowych należą przede wszystkim badania nad właściwościami reologicznymi spoiw iłowo-cementowych. Spoiwa te są układami o konsystencji zawiesiny, posiadającymi zdolność do tworzenia nieodwracalnej w czasie struktury wewnętrznej. Znajdują one zastosowanie przy budowie i konserwacji obiektów hydrotechnicznych oraz zabezpieczeń przeciwpowodziowych, a także modyfikacji i utwardzania podmokłych gruntów. Głównym celem moich badań jest poznanie wpływu reakcji chemicznych, zachodzących podczas hydratacji cementu w układzie minerał ilasty-cement, na właściwości reologiczne spoiw, istotne z punktu widzenia ich aplikacji.

Ponadto, interesuję się również właściwościami szkliw ceramicznych, a w szczególności wpływem tlenku bizmutu na właściwości szkliw niskotopliwych.

Ostatnia aktualizacja: 20 maja 2020

Pracownik nie udostępnił jeszcze żadnych materiałów dla tego przedmiotu

Więcej informacji na temat przedmiotu oraz materiały dydaktyczne zamieszczone przez pozostałych prowadzących, są dostępne na stronie przedmiotu

Pobieranie danych loading...