Stanowisko:
Doktorant
Temat pracy:
Mechanizm korozji bezcementowych ogniotrwałych betonów korundowo-spinelowych w kontakcie z żużlem stalowniczym. ” 
Promotor:
prof. dr hab. inż. Zbigniew Pędzich  
Miejsce pracy:
B-8
Adres email:
jramult@agh.edu.pl 

Jestem absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, kierunku Technologia Chemiczna, specjalizacja Materiały Ogniotrwałe. Zarówno praca inżynierska, jak i magisterska dotyczyły betonów ogniotrwałych korundowo-spinelowych. Tematem pracy inżynierskiej była „Optymalizacja współczynnika w/c mieszanek betonowych korundowo-spinelowych”, natomiast pracy magisterskiej „Wpływ obróbki cieplnej na właściwości betonów ogniotrwałych”. Pracę związaną z materiałami ogniotrwałymi kontynuuję w ramach Szkoły Doktorskiej AGH. Od 2018 roku realizuję biorę udział w realizacji projektu Lider „Innowacyjne bezcementowe ogniotrwałe betony korundowo-spinelowe o zmodyfikowanej osnowie”.

Ostatnia aktualizacja: 3 września 2020
Pracownik nie udostępnił jeszcze żadnych materiałów dydaktycznych.
Pobieranie danych loading...