Kierownik przedmiotu:
dr hab. inż. Jacek Szczerba, prof. nadzw. AGH

Przepraszamy

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu nie zostały jeszcze zaktualizowane przez prowadzących.