Zasoby zamieszczone na stronie Katedry Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych opatrzone są licencją Licencja Creative Commons
Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Co to oznacza?

Utwór oznaczony tą licencją może być kopiowany, rozpowszechniany, odtwarzany i wykonywany, a także można na jego podstawie tworzyć utwory zależne (czyli przekształcać go). Osoba korzystająca z tych możliwości musi jednak spełnić 3 warunki:

  1. Uznanie autorstwa: utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały dokonane w nim zmiany. Możesz to zrobić w dowolny, rozsądny sposób, o ile nie sugeruje to udzielania przez licencjodawcę poparcia dla Ciebie lub sposobu, w jaki wykorzystujesz ten utwór.
  2. Użycie niekomercyjne: nie należy wykorzystywać utworu do celów komercyjnych.
  3. Na tych samych warunkach: remiksując utwór, przetwarzając go lub tworząc na jego podstawie, należy swoje dzieło rozpowszechniać na tej samej licencji, co oryginał.

Powyższe warunki mogą zostać uchylone, jeśli zgodzi się na to właściciel praw autorskich. Może on np. podpisać dodatkową umowę, na wynegocjowanych przez siebie warunkach, pozwalającą na wykorzystanie jego dzieła w celach komercyjnych.

Przygotowane na podstawie creativecommons.pl

Aktualizacja: 21 maja 2020