Position:
Doktorant
Temat pracy:
Synteza i charakterystyka faz MAB ” 
Promotor:
dr hab. inż. Agnieszka Gubernat, prof. AGH  
Workplace:
101 B-8
e-mail adress:
slominsk@agh.edu.pl 

Tematem przyszłej rozprawy doktorskiej jest otrzymywanie nowatorskich, rzadko opisywanych do tej pory w literaturze faz MAB czyli trójskładnikowych borków metali przejściowych, których nanolaminatowe, ortorombowe struktury krystaliczne składają się z warstw M-B (M - metal przejściowy; B - bor) przeplatanych warstwami glinu (A) lub cynku, lub podwójnymi warstwami atomów glinu.

Głównym celem pracy doktorskiej jest przeprowadzenie syntez proszków MAB-ów chromowych o wzorze ogólnym CrxAlBy i opracowanie warunków syntez zapewniających jak największą ich wydajność. Dodatkowymi celami pracy doktorskiej są: wytworzenie z proszków o największej zawartości faz MAB gęstych spieków, otrzymanie struktur dwuwymiarowych 2D-CrxBy (MBenes) za pomocą odpowiedniej preparatyki chemicznej oraz sprawdzeniem wpływu dodatków faz MBene na spiekanie odpowiednich faz MAB, a także borku chromu.

Last update: 18 October 2022
Employee did not grant an access to disctic materials yet