Propozycje tematów

projektów inżynierskich i prac magisterskich w roku akademickim 2019/2020

Tytuł Opiekun
Otrzymywanie proszków typu core-shell w układzie Y2O3-Al2O3 dr hab. inż. Mirosław M. Bućko, prof. nadzw. AGH
Efekty mechanoluminescencyjne w materiałach perowskitowych (Ca,Ba)(Zr, Ti)O3 dr hab. inż. Mirosław M. Bućko, prof. nadzw. AGH
Synteza proszków węglika boru dr hab. inż. Mirosław M. Bućko, prof. nadzw. AGH
Wykorzystanie materiałów ceramicznych w pudrach kosmetycznych dr hab. inż. Mirosław M. Bućko, prof. nadzw. AGH
Modelowanie naprężeń w układzie Al2O3 - gamma-alon - AlN dr hab. inż. Mirosław M. Bućko, prof. nadzw. AGH
Optymalizacja procesu syntezy SHS inicjowanej zapłonem lokalnym materiału międzymetalicznego Ti3Al dr inż. Leszek Chlubny
Optymalizacja procesu syntezy SHS inicjowanej zapłonem lokalnym materiału międzymetalicznego TiAl dr inż. Leszek Chlubny
Optymalizacja procesu syntezy SHS inicjowanej zapłonem lokalnym materiału międzymetalicznego TiSi2 dr inż. Leszek Chlubny
Wpływ dodatku popiołów pochodzących ze spalania osadów ściekowych na temperaturę wypalania tworzyw klinkierowych dr inż. Marcin Gajek
Techniki i metody formowania wyrobów ceramicznych dr inż. Marcin Gajek
Trójwymiarowa rekonstrukcja mikrostruktury polikrystalicznego tlenku cyrkonu dr Grzegorz Grabowski
Optymalizacja warunków syntezy drobnoziarnistych proszków węglika boru dr hab. inż. Agnieszka Gubernat
Kompozyty węgliki chromu-węgliki diamentopodobne dr hab. inż. Agnieszka Gubernat
Stabilność termiczna pigmentów ceramicznych Mg(1-x)Ti(2-0,5x)Ni(2x)O(5) w wybranych szkliwach ceramicznych dr hab. inż. Agnieszka Gubernat
Kompozyty na bazie borków metali 4 grupy układu okresowego pierwiastków chemicznych - metale Ni, Fe, Cr dr hab. inż. Agnieszka Gubernat
Kompozyty borki metali 4 grupy układu okresowego pierwiastków chemicznych - (B+C) dr hab. inż. Agnieszka Gubernat
Charakterystyka zjawiska pękania podkrytycznego w ceramicznych materiałach budowlanych. dr inż. Radosław Lach
Właściwości biobójcze nanomateriałów prof. dr hab. inż. Dariusz Kata
Badania odporności korozyjnej betonów ogniotrwałych korundowo-spinelowych dr inż. Dominika Madej
Reakcyjne spiekanie mieszaniny proszków CaZrO3 i Al2O3 dr inż. Dominika Madej
Właściwości reologiczne cieczy dylatacyjnych na bazie krzemionki dr Joanna Mastalska-Popławska
Analiza termiczna żeli krzemianowo-polimerowych dr Joanna Mastalska-Popławska
Analiza spektroskopowa żeli krzemianowo-polimerowych dr Joanna Mastalska-Popławska
Projekt procesu syntezy proszku węglika wolframu w oparciu o obliczenia termodynamiczne dr inż. Norbert Moskała
Opracowanie teoretyczne procesu syntezy proszku azotku cyrkonu w oparciu o obliczenia termodynamiczne reakcji redukcji i azotowania dr inż. Norbert Moskała
Projekt procesu syntezy proszku azotku tytanu poprzez analizę termodynamiczną wybranych reakcji chemicznych. dr inż. Norbert Moskała
Zaprojektowanie i obliczanie składów szkliw seladynowych dr hab. inż. Janusz Partyka
Wpływ stosunku udziałów molowych CaO/MgO na temperatury charakterystyczne szkliw porcelanowych. dr hab. inż. Janusz Partyka
Korelacja właściwości mechanicznych spiekanych kompozytów polikrystalicznych z ich mikrostrukturą dr hab. inż. Zbigniew Pędzich, prof. nadzw. AGH
Nietlenkowe spiekane kompozyty polikrystaliczne dr hab. inż. Zbigniew Pędzich, prof. nadzw. AGH
Tworzywa cyrkoniowe o podwyższonej odporności na pękanie podkrytyczne dr hab. inż. Zbigniew Pędzich, prof. nadzw. AGH
Charakterystyka masy porcelanowej zestawionej z surowców z okolic Gaolin dr hab. inż. Zbigniew Pędzich, prof. nadzw. AGH
Odporność na zużycie ścierne i zachowanie w węzłach tarcia tworzyw cyrkoniowych dr hab. inż. Zbigniew Pędzich, prof. nadzw. AGH
Wpływ dodatku tlenku cynku na temperatury charakterystyczne szkliw porcelanowych z układu SiO2-Al2O3-CaO-MgO-Na2O/K2O dr inż. Katarzyna Pasiut
Wpływ tlenków manganu i żelaza na właściwości spinelu dr inż. Ryszard Prorok
Projekt wyłożenia ogniotrwałego konwertora stalowniczego dr inż. Ryszard Prorok
Wpływ obróbki termicznej montmorillonitu na proces interkalacji gentamycyny dr hab. inż. Alicja Rapacz-Kmita
Opracowanie ceramicznego nośnika substancji czynnej o niskiej rozpuszczalności w wodzie dr hab. inż. Alicja Rapacz-Kmita
Możliwości wykorzystania krzemianów warstwowych o różnej morfologii do procesu interkalacji substancją czynną o charakterze biobójczym dr hab. inż. Alicja Rapacz-Kmita
Analiza ilościowa mikrostruktury kompozytu ziarnistego dr inż. Marian Rączka
Spiekanie wiązką laserową węglika boru z dodatkiem ZrO2 dr inż. Paweł Rutkowski
Nakładanie warstw Al2O3 - ZrO2 na podłoże metaliczne z użyciem wiązki laserowej dr inż. Paweł Rutkowski
Badania dylatometryczne nad spiekaniem węglika boru z dodatkiem aktywatorów ZrO2 oraz TiO2 dr inż. Paweł Rutkowski
Wytwarzanie węglowo-polimerowych kompozytowych elementów konstrukcyjnych dr inż. Paweł Rutkowski
Wpływ dodatku żelaza na zdolność tworzenia szkieł zawierających siarkę dr inż. Justyna Sułowska
Wpływ dodatku wapnia na zdolność tworzenia szkieł zawierających siarkę dr inż. Justyna Sułowska
Charakterystyka surowcowa kopaliny z kompleksu kopalni Trepća (region Mitrovica, Kosovo) dr hab. inż. Magdalena Szumera, prof. nadzw. AGH
Wstępna identyfikacja surowcowa kopalin mineralnych regionu świętokrzyskiego dr hab. inż. Magdalena Szumera, prof. nadzw. AGH
Wpływ dodatków na spiekanie tlenku itru (Y2O3) dr hab. inż. Łukasz Zych
Wpływ dodatków na spiekanie tytanianu baru (BaTiO3) dr hab. inż. Łukasz Zych
Formowanie zawiesin proszków tlenkowych metodą natryskową dr hab. inż. Łukasz Zych
Formowanie zawiesin proszków tlenkowych metodą odlewania odśrodkowego dr hab. inż. Łukasz Zych
Wykorzystanie metody odlewania odśrodkowego zawiesin do otrzymywania kompozytów o osnowie ceramicznej dr hab. inż. Łukasz Zych
Tytuł Opiekun
Spiekanie niestechiometrycznych proszków węglika boru dr hab. inż. Mirosław M. Bućko, prof. nadzw. AGH
Wykorzystanie efektu zarodkowania heterofazowego w spiekaniu swobodnym granatu itrowo-glinowego dr hab. inż. Mirosław M. Bućko, prof. nadzw. AGH
Otrzymywanie nanoproszków węglika boru w procesie mielenia reakcyjnego dr hab. inż. Mirosław M. Bućko, prof. nadzw. AGH
Otrzymywanie i właściwości granatu itrowo-żelazowego dr hab. inż. Mirosław M. Bućko, prof. nadzw. AGH
Właściwości mechaniczne i elektryczne prasowanego na gorąco nanolaminatu Cr2AlC dr inż. Leszek Chlubny
Spiekane pod ciśnieniem materiały międzymetaliczne z układu Ti-Si dr inż. Leszek Chlubny
Wpływ hydroksyapatytu podwójnie dotowanego jonami Au/Si na właściwości biomikrobetonów na bazie alfa TCP dr inż. Joanna Czechowska
Opracowanie receptury składu szkliwa białego na wyroby wypalane szybkościowo do temperatury 1230°C dr inż. Marcin Gajek
Wpływ dodatku popiołów ze spalania osadów ściekowych na właściwości gresowych tworzyw ceramicznych. dr inż. Marcin Gajek
Wykorzystanie syntetycznych mikrostruktur do modelowania właściwości ziarnistych kompozytów ceramicznych dr Grzegorz Grabowski
Zastosowanie teselacji Laguerre do trójwymiarowej rekonstrukcji mikrostruktury polikrystalicznych materiałów ceramicznych dr Grzegorz Grabowski
Spiekanie borków metali grup 4-6 układu okresowego pierwiastków chemicznych dr hab. inż. Agnieszka Gubernat
Kompozyty na bazie węglików metali grupy 5 układu okresowego pierwiastków chemicznych dr hab. inż. Agnieszka Gubernat
Rozpuszczalność krzemianów i glinokrzemianów alkalicznych w procesach mielenia. dr hab. inż. Piotr Izak, prof. nadzw. AGH
Wpływ promieniowania ultrafioletowego na stabilność układów hydrożelowych. dr hab. inż. Piotr Izak, prof. nadzw. AGH
Moc tiksotropii zawiesin ceramicznych dr hab. inż. Piotr Izak, prof. nadzw. AGH
Właściwości reologiczne proszków ceramicznych dr hab. inż. Piotr Izak, prof. nadzw. AGH
Laserowe formowanie trójwymiarowe piezoelektryków ceramicznych prof. dr hab. inż. Dariusz Kata
Wytwarzanie zaawansowanych materiałów piezoelektrycznych metodą druku laserowego prof. dr hab. inż. Dariusz Kata
Synteza i badanie właściwości tworzyw piezoelektrycznych prof. dr hab. inż. Dariusz Kata
Wytwarzanie granatu żelazowo - gadolinowego metodą spiekania reakcyjnego. dr inż. Radosław Lach
Właściwości mechaniczne ogniotrwałych cementów specjalnych dr inż. Dominika Madej
Kształtowanie odporności na wstrząsy cieplne betonów ogniotrwałych zawierających fazę spinelową dr inż. Dominika Madej
Optymalizacja procesu syntezy żeli krzemianowo-polimerowych na bazie szkieł wodnych sodowych dr Joanna Mastalska-Popławska
Próby syntezy żeli ognioochronnych na bazie polimerów organicznych dr Joanna Mastalska-Popławska
Zbadanie możliwości uzyskania gęstych i drobnokrystalicznych kompozytów ZrO2/Al2O3 za pomocą bezciśnieniowego spiekania dwuetapowego dr inż. Norbert Moskała
Otrzymywanie tworzyw azotkowych na bazie minerałów ilastych dr hab. inż. Janusz Partyka
Tworzywa szklano-krystaliczne do zastosowań konstrukcyjnych dr hab. inż. Janusz Partyka
Ceramika typu CMAS na bazie naturalnych surowców ilastych dr hab. inż. Janusz Partyka
Wpływ obecności tlenku cynku na barwę szkliw porcelanowych dr inż. Katarzyna Pasiut
Wpływ dodatku tlenku itru na właściwości szkliw z układu SiO2-Al2O3-CaO-Na2O/K2O. dr inż. Katarzyna Pasiut
Badanie wybranych właściwości mechanicznych tworzywa cyrkoniowego o podwyższonej odporności na kruche pękanie dr hab. inż. Zbigniew Pędzich, prof. nadzw. AGH
Modyfikacje węglika krzemu w celu poprawy jego odporności na korozję dr hab. inż. Zbigniew Pędzich, prof. nadzw. AGH
Tworzywa cyrkoniowe we współpracy z innymi materiałami w węzłach tarcia dr hab. inż. Zbigniew Pędzich, prof. nadzw. AGH
Reakcje wysokotemperaturowe w układzie CaO-SiO2-spinel o różnej stechiometrii dr inż. Ryszard Prorok
Otrzymywanie tworzyw ogniotrwałych z dodatkiem SiC dr inż. Ryszard Prorok
Badania nad spiekaniem materiałów wielofazowych z osnową TZP dr hab. inż. Waldemar Pyda, prof. nadzw. AGH
Badania nad spiekaniem proszków majenitowych dr hab. inż. Waldemar Pyda, prof. nadzw. AGH
Wpływ parametrów obróbki laserowej azotku krzemu spiekanego z tlenkami ziem rzadkich dr inż. Paweł Rutkowski
Wytwarzanie polikryształów prasowanych na gorąco KNN z dodatkiem aktywatorów tlenkowych dr inż. Paweł Rutkowski
Strukturalna rola siarki w szkłach krzemianowo-fosforanowych w kontekście warunków ich otrzymywania dr inż. Justyna Sułowska
Perspektywy wykorzystania fosfogipsów, jako surowca wprowadzającego siarkę do szkieł. dr inż. Justyna Sułowska
Charakterystyka kruszyw topionych dr hab. inż. Jacek Szczerba, prof. nadzw. AGH
Wpływ warunków obróbki cieplnej na właściwości materiałów z węglem dr hab. inż. Jacek Szczerba, prof. nadzw. AGH
Możliwości przemysłowego wykorzystania odpadowych pyłów amfibolitowych i bazaltowych dr hab. inż. Magdalena Szumera, prof. nadzw. AGH
Jony żelaza w strukturze wieloskładnikowych szkieł krzemianowo-fosforanowych dr hab. inż. Magdalena Szumera, prof. nadzw. AGH
Wysokotemperaturowa przewodność cieplna wieloskładnikowych szkieł tlenkowych dr hab. inż. Magdalena Szumera, prof. nadzw. AGH
Wpływ procesu mielenia na efektywność działania upłynniaczy dr inż. Łukasz Wójcik
Wpływ zmian składu na właściwości technologiczne mas do produkcji dachówek ceramicznych. dr inż. Łukasz Wójcik
Pigmenty ceramiczne na bazie tytanianiu magnezu z dodatkiem tlenków metali grup przejściowych dr inż. Magdalena Zarzecka-Napierała
Materiały w układzie Me-Al-O-N otrzymywane metodą SHS. dr inż. Dariusz Zientara
Wpływ pektyn na właściwości materiałów kościozastępczych typu biomikrobetonów dr hab. inż. Aneta Zima
Otrzymywanie proszku tlenku itru metodą syntezy hydrotermalnej dr hab. inż. Łukasz Zych
Otrzymywanie kompozytów o osnowie z tlenku glinu wzmacnianych cząstkami węglika krzemu dr hab. inż. Łukasz Zych