Propozycje tematów

projektów inżynierskich i prac magisterskich w roku akademickim 2020/2021

Tytuł Opiekun
Kompozyty UHTCs na bazie węglika boru - (rezerwacja) prof. dr hab. inż. Mirosław M. Bućko
Kompozyty UHTCs w układzie węglik boru - borek cyrkonu - borek tytanu (rezerwacja) prof. dr hab. inż. Mirosław M. Bućko
Optymalizacja procesu syntezy SHS inicjowanej zapłonem lokalnym materiału międzymetalicznego Ti3Al dr inż. Leszek Chlubny
Optymalizacja procesu syntezy SHS inicjowanej zapłonem lokalnym materiału międzymetalicznego TiAl3 dr inż. Leszek Chlubny
Optymalizacja procesu syntezy SHS inicjowanej zapłonem lokalnym materiału międzymetalicznego Ti5Si3 dr inż. Leszek Chlubny
Nowoczesne biomateriały kompozytowe stosowane w regeneracji tkanki kostnej dr inż. Joanna Czechowska
Wpływ dodatku popiołów pochodzących ze spalania osadów ściekowych na temperaturę wypalania tworzyw klinkierowych dr inż. Marcin Gajek
Techniki i metody formowania wyrobów ceramicznych dr inż. Marcin Gajek
Trójwymiarowa rekonstrukcja mikrostruktury polikrystalicznego tlenku cyrkonu dr Grzegorz Grabowski
Wpływ temperatury i ciśnienia na przemianę fazową beta SiC - alfa SiC dr hab. inż. Agnieszka Gubernat, prof. nadzw. AGH
Badania nad pigmentami ceramicznymi o strukturze tytanianów magnezu i glinu dr hab. inż. Agnieszka Gubernat, prof. nadzw. AGH
Projekt wyłożenia pieca obrotowego pracującego w metodzie suchej dr inż. Ilona Jastrzębska
Projekt wyłożenia ogniotrwałego pieca łukowego do wytopu stali dr inż. Ilona Jastrzębska
Właściwości biobójcze nanomateriałów prof. dr hab. inż. Dariusz Kata
Charakterystyka zjawiska pękania podkrytycznego w ceramicznych materiałach budowlanych. dr inż. Radosław Lach
Tworzywa ogniotrwałe otrzymane w wyniku reakcyjnego spiekania CaZrO3 i Al2O3 dr inż. Dominika Madej
Koncepcja i projekt betonu ogniotrwałego zawierającego SiC dr inż. Dominika Madej
Określenie stopnia elastyczności żeli krzemianowo-polimerowych z wykorzystaniem reologii oscylacyjnej dr Joanna Mastalska-Popławska
Sposoby uniepalniania materiałów celulozowych  dr Joanna Mastalska-Popławska
Wpływ uziarnienia surowców ilastych na właściwości reologicznych wodnych zawiesin dr hab. inż. Janusz Partyka, prof. nadzw. AGH
Szkliwa ceramiczne z układu SiO2- Al2O3-Na2O-K2O-CaO o wysokiej zawartości Al2O3 dr hab. inż. Janusz Partyka, prof. nadzw. AGH
Wpływ tlenku alkalicznego na temperatury charakterystyczne szkliw porcelanowych szkliw z dodatkiem tlenku strontu dr inż. Katarzyna Pasiut
Wpływ rodzaju tlenku alkalicznego na parametry powierzchni szkliw porcelanowych z dodatkiem tlenku baru dr inż. Katarzyna Pasiut
Nietlenkowe spiekane kompozyty polikrystaliczne prof. dr hab. inż. Zbigniew Pędzich
Tworzywa cyrkoniowe o podwyższonej odporności na pękanie podkrytyczne prof. dr hab. inż. Zbigniew Pędzich
Charakterystyka masy porcelanowej zestawionej z surowców z okolic Gaolin prof. dr hab. inż. Zbigniew Pędzich
Wielofazowe kompozyty do zastosowań ultrawysokotemperaturowych prof. dr hab. inż. Zbigniew Pędzich
Projekt wyłożenia ogniotrwałego kadzi stalowniczej dr inż. Ryszard Prorok
Projekt wyłożenia ogniotrwałego konwertora stalowniczego dr inż. Ryszard Prorok
Zajęty dr hab. inż. Alicja Rapacz-Kmita
Zajęty dr hab. inż. Alicja Rapacz-Kmita
Otrzymywanie borków ziem rzadkich w osnowie węglika boru spiekanego z dodatkiem tlenku lantanu dr inż. Paweł Rutkowski
Otrzymywanie borków ziem rzadkich w osnowie węglika boru spiekanego z dodatkiem tlenku erbu dr inż. Paweł Rutkowski
Wpływ wielkości cząstek węglika boru na spiekanie tworzyw B4C - Ta dr inż. Paweł Rutkowski
Wpływ wielkości cząstek węglika boru na spiekanie tworzyw B4C - Ta - C dr inż. Paweł Rutkowski
Otrzymywanie tworzyw w układzie B4C - HfB2 dr inż. Paweł Rutkowski
Wpływ warunków redukcyjnych na zdolność tworzenia szkieł zawierających siarkę dr inż. Justyna Sułowska
Wpływ dodatku cynku na zdolność tworzenia szkieł zawierających siarkę dr inż. Justyna Sułowska
Projekt wyłożenia ogniotrwałego konwertora miedziowego prof. dr hab. inż. Jacek Szczerba
Technologia produkcji wyrobów mulitowo-korundowych prof. dr hab. inż. Jacek Szczerba
Projekt laboratorium badań termicznych prof. dr hab. inż. Jacek Szczerba
Bentonity, jako perspektywiczny materiał do celów kosmetycznych dr hab. inż. Magdalena Szumera, prof. nadzw. AGH
Perspektywy wykorzystania kaolinów w kosmetyce dr hab. inż. Magdalena Szumera, prof. nadzw. AGH
Wstępna charakterystyka surowcowa wybranych kopalin ilasto-krzemionkowych z obszaru Polski dr hab. inż. Magdalena Szumera, prof. nadzw. AGH
Zajęty dr inż. Łukasz Wójcik
Oznaczenie wybranych parametrów fizykochemicznych masy i szkliwa dla wyrobów ceramiki sanitarnej dr inż. Łukasz Wójcik
Określanie składu ziarnowego mieszanin proszków ceramicznych przy użyciu metody dyfrakcji światła laserowego dr hab. inż. Łukasz Zych
Kompozytowe biomateriały na bazie fosforanów (V) wapnia i polihydroksyalkanianów dr inż. Joanna Czechowska
Siarka w strukturze szkieł krzemianowo-fosforanowych w zależności od zróżnicowanych składników surowcowych dr inż. Justyna Sułowska
Tytuł Opiekun
Tworzywa z dwutlenku cyrkonu o ekstremalnie wysokiej odporności na kruche pękanie prof. dr hab. inż. Mirosław M. Bućko
Kompozyty w układzie Al2O3-AlN otrzymane na drodze kontrolowanego rozpadu tlenoazotku glinu prof. dr hab. inż. Mirosław M. Bućko
Właściwości mechaniczne i elektryczne prasowanego na gorąco nanolaminatu Cr2AlC dr inż. Leszek Chlubny
Spiekane pod ciśnieniem materiały międzymetaliczne z układu Ti-Si dr inż. Leszek Chlubny
Wysokoporowate materiały kościozastępcze na bazie fosforanów (V) wapnia dr inż. Joanna Czechowska
Opracowanie receptury składu szkliwa białego na wyroby wypalane szybkościowo do temperatury 1230°C dr inż. Marcin Gajek
Wpływ dodatku popiołów ze spalania osadów ściekowych na właściwości wysokospieczonych tworzyw ceramicznych dr inż. Marcin Gajek
Opracowanie składu masy na tworzywo klinkierowe wypalane szybkościowo do temperatury 1190°C. dr inż. Marcin Gajek
Wykorzystanie syntetycznych mikrostruktur do modelowania właściwości ziarnistych kompozytów ceramicznych dr Grzegorz Grabowski
Zastosowanie teselacji Laguerre do trójwymiarowej rekonstrukcji mikrostruktury polikrystalicznych materiałów ceramicznych dr Grzegorz Grabowski
Spiekanie reakcyjne węglika boru dr hab. inż. Agnieszka Gubernat, prof. nadzw. AGH
Badania nad spiekaniem swobodnym borków typu MeB2 bez dodatków metalicznych dr hab. inż. Agnieszka Gubernat, prof. nadzw. AGH
Nieorganiczne hydrożele gaśnicze prof. dr hab. inż. Piotr Izak
Nanoproszki gaśnicze prof. dr hab. inż. Piotr Izak
Szkliwa matowe kryjące „szorstkie” (zamiennik powłoki antyglis ). Sposób otrzymywania, zastosowanie w technologii Fine Fire Clay prof. dr hab. inż. Piotr Izak
Redukcja zapowietrzeń masy lejnej dla ceramiki sanitarnej przy odlewaniu grawitacyjnym prof. dr hab. inż. Piotr Izak
Wytwarzanie zaawansowanych materiałów piezoelektrycznych metodą druku laserowego prof. dr hab. inż. Dariusz Kata
Synteza i badanie właściwości tworzyw piezoelektrycznych prof. dr hab. inż. Dariusz Kata
Wytwarzanie granatu żelazowo - gadolinowego metodą spiekania reakcyjnego. dr inż. Radosław Lach
Nanostrukturyzowane spoiwa hydrauliczne przeznaczone do betonów ogniotrwałych dr inż. Dominika Madej
Elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna w badaniach procesów hydratacji ogniotrwałych cementów specjalnych dr inż. Dominika Madej
Wpływ dodatków na właściwości dylatacyjne cieczy na bazie krzemionki dr Joanna Mastalska-Popławska
Hydrożelowe płyny gaśnicze na bazie ceramicznych retardantów palenia dr Joanna Mastalska-Popławska
Uniepalnianie materiałów celulozowych z wykorzystaniem ceramicznych retardantów palenia dr Joanna Mastalska-Popławska
Otrzymywanie tworzyw azotkowych i węglikowych na bazie minerałów ilastych dr hab. inż. Janusz Partyka, prof. nadzw. AGH
Tworzywa szklano-krystaliczne do zastosowań konstrukcyjnych dr hab. inż. Janusz Partyka, prof. nadzw. AGH
Ceramika typu CMAS na bazie naturalnych surowców ilastych dr hab. inż. Janusz Partyka, prof. nadzw. AGH
Wpływ uziarnienia surowców na właściwości mechaniczne tworzyw ceramicznych dr hab. inż. Janusz Partyka, prof. nadzw. AGH
Określenie wpływu dodatku tlenku strontu na właściwości szkliw o zmiennym stosunku molowym tlenków Na2O/K2O dr inż. Katarzyna Pasiut
Określenie wpływu zawartości tlenku cynku na barwę szkliw dr inż. Katarzyna Pasiut
Badanie wybranych właściwości mechanicznych tworzywa cyrkoniowego o podwyższonej odporności na kruche pękanie prof. dr hab. inż. Zbigniew Pędzich
Kompozyty ziarniste dla zastosowań tribologicznych prof. dr hab. inż. Zbigniew Pędzich
Modyfikacje spieków węglika krzemu związkami itru dla potrzeb poprawy odporności na korozję wysokotemperaturową prof. dr hab. inż. Zbigniew Pędzich
Kompozyty nietlenkowe o złożonym składzie, dla zastosowań ultrawysokotemperaturowych prof. dr hab. inż. Zbigniew Pędzich
Wpływ jonów Mn i Fe na reakcje wysokotemperaturowe w układzie CaO-SiO2-spinel dr inż. Ryszard Prorok
Wykorzystanie fazy M-S-H jako spoiwa w materiałach ogniotrwałych z SiC dr inż. Ryszard Prorok
Badania nad spiekaniem materiałów wielofazowych z osnową TZP dr hab. inż. Waldemar Pyda, prof. nadzw. AGH
Badania nad konsolidacją proszków majenitowych dr hab. inż. Waldemar Pyda, prof. nadzw. AGH
Zmiany fazowe i mikrostrukturalne podczas spiekania B4C z dodatkiem Ta/Cr/B dr inż. Paweł Rutkowski
Zmiany fazowe i mikrostrukturalne podczas spiekania B4C z dodatkiem Ta/Cr/C dr inż. Paweł Rutkowski
Wpływ czasu rozdrabniania węglika boru mielnikami WC-Co na przebieg jego spiekania oraz obróbkę laserową dr inż. Paweł Rutkowski
Fizykochemia oddziaływań pomiędzy szklistymi nośnikami siarki a środowiskiem glebowym dr inż. Justyna Sułowska
Chemiczna aktywność szklistych nośników siarki poddanych działaniu ekstrahentów symulujących naturalne środowisko glebowe dr inż. Justyna Sułowska
Badania zakresów nie stechiometrii hercynitu na bazie układu Fe2O3-Al2O3 prof. dr hab. inż. Jacek Szczerba
Zachowanie materiału magnezjowo-spinelowego w kontakcie z żużlem z konwertora miedziowego prof. dr hab. inż. Jacek Szczerba
Reakcje wysokotemperaturowe wyrobu MgO-C z żużlem stalowym prof. dr hab. inż. Jacek Szczerba
Wpływ jonów kobaltu na charakterystykę termiczną szkieł krzemianowo-fosforanowych dr hab. inż. Magdalena Szumera, prof. nadzw. AGH
Szkła krzemianowo-fosforanowe modyfikowane kobaltem w aspekcie badań spektroskopowych dr hab. inż. Magdalena Szumera, prof. nadzw. AGH
Obniżenie temperatury wypalania w piecach tunelowych do wypału ceramiki sanitarnej  Vitreous China i Fine Fire Clay dr inż. Łukasz Wójcik
Wpływ upłynniaczy na parametry masy ceramiki sanitarnej  Vitreous China i Fine Fire Clay dr inż. Łukasz Wójcik
Pigmenty ceramiczne na bazie tytanianiu magnezu z dodatkiem tlenków metali grup przejściowych dr inż. Magdalena Zarzecka-Napierała
Materiały w układzie Me-Al-O-N otrzymywane metodą SHS. dr inż. Dariusz Zientara
Bioceramiczne podłoża do zastosowań w  inżynierii tkanki kostnej dr hab. inż. Aneta Zima, prof. nadzw. AGH
Otrzymywanie proszku tlenku itru metodą syntezy hydrotermalnej dr hab. inż. Łukasz Zych
Porównawcza analiza strukturalno-mikrostrukturalna topników ceramicznych przed i po procesie łączenia carg pieca obrotowego dr inż. Ilona Jastrzębska
Możliwości recyklingu topników ceramicznych do łączenia elementów pieca cementowego dr inż. Ilona Jastrzębska