Bioceramics Group

Head of the research group:
dr hab. inż. Aneta Zima, prof. AGH
Employees:
dr inż. Joanna Czechowska; mgr inż. Piotr Pańtak; mgr inż. Szymon Skibiński; prof. dr hab. inż. Anna Ślósarczyk;
 

Więcej informacji

Oxide Ceramics Group

Head of the research group:
dr hab. inż. Łukasz Zych, prof. AGH
Employees:
dr inż. Norbert Moskała; dr hab. inż. Waldemar Pyda; dr inż. Magdalena Zarzecka-Napierała; dr inż. Dariusz Zientara;
 

Więcej informacji

Grupa Ceramiki Szlachetnej

Head of the research group:
dr hab. inż. Janusz Partyka, prof. AGH
Employees:
dr hab. inż. Marcin Gajek; prof. dr hab. inż. Piotr Izak; mgr inż. Karolina Kaczmarczyk; prof. dr hab. inż. Jerzy Lis; dr Joanna Mastalska-Popławska; dr inż. Katarzyna Pasiut; dr inż. Łukasz Wójcik;
 

Więcej informacji

Ultra-High-Temperature Ceramics Group

Head of the research group:
prof. dr hab. inż. Zbigniew Pędzich
Employees:
dr hab. Grzegorz Grabowski; dr hab. inż. Agnieszka Gubernat, prof. AGH; dr inż. Kamil Kornaus; dr inż. Dawid Kozień; dr inż. Dariusz Zientara; dr hab. inż. Łukasz Zych, prof. AGH;
 

Więcej informacji

Group of Refractory Materials

Head of the research group:
dr hab. inż. Dominika Madej, prof. AGH
Employees:
dr inż. Ilona Jastrzębska; dr inż. Ryszard Prorok; mgr inż. Sebastian Sado; mgr inż. Karina Warmuz; mgr inż. Robert Świerszcz;
 

Więcej informacji

Grupa Nanomateriałów i Nanotechnologii

Head of the research group:
prof. dr hab. inż. Dariusz Kata
Employees:
prof. dr hab. inż. Piotr Izak; dr hab. inż. Paweł Rutkowski; dr inż. Dariusz Zientara;
 

Więcej informacji

Surowce mineralne oraz materiały dla ochrony i kształtowania środowiska

Head of the research group:
dr hab. inż. Magdalena Szumera, prof. AGH
Employees:
dr hab. inż. Marcin Gajek; dr hab. inż. Alicja Rapacz-Kmita; dr inż. Justyna Sułowska; dr inż. Łukasz Wójcik;
 

Więcej informacji

Microstructure Analysis Group

Head of the research group:
dr hab. inż. Magdalena Ziąbka, prof. AGH
Employees:
dr inż. Leszek Chlubny; dr hab. Grzegorz Grabowski; dr inż. Agnieszka Wojteczko;
 

Więcej informacji

Research group of preparation of special powders and fire gels

Head of the research group:
prof. dr hab. inż. Zbigniew Pędzich
Employees:
mgr inż. Yurii Delikhovsky; prof. dr hab. inż. Piotr Izak; dr Joanna Mastalska-Popławska; dr inż. Agnieszka Wojteczko; dr inż. Łukasz Wójcik;
 

Więcej informacji