Position:
Doktorant
Temat pracy:
Samoszkliwne tworzywo szklano-krystaliczne ” 
Promotor:
dr hab. inż. Janusz Partyka, prof. AGH  
Workplace:
B-8
Consultation:
po wcześniejszym kontakcie e-mail 
e-mail adress:
karolina.kaczmarczyk@agh.edu.pl 

Realizacja mojej pracy doktorskiej sprowadza się do  opracowania technologii samoszkliwnych tworzyw szklano-krystalicznych.

Obecnie w technologii materiałów ceramicznych przeznaczonych na wyrobu użytkowe (naczynia stołowe, ceramika sanitarna) standardowym sposobem postępowania jest otrzymanie litego tworzywa a następnie pokrycie go cienką warstwą wodnej zawiesiny surowców będących prekursorem szkliwa i ponowna obróbka cieplna.

Istotą problemu pracy doktorskiej jest takie zaprojektowanie składu chemicznego, a w konsekwencji składu surowcowego oraz parametrów procesu technologicznego, aby w trakcie jednokrotnej obróbki termicznej materiał charakteryzował się minimalną deformacją a finalnie odznaczał się powierzchnią spełniającą wymagania stawiane powierzchniom szkliwionym. Wdrożenie w przemyśle opracowanego rozwiązania doprowadziłoby do uniknięcia problemu z odpowiednim doborem kompatybilnego z podłożem i trwałego szkliwa, a przede wszystkim byłoby korzystne ekonomicznie.

Wykaz publikacji:

  1. Kaczmarczyk K., Partyka J., Effect of ZrSiO4 addition on sintering and selected physicochemical parameters of glass-ceramic materials from the SiO2-Al2O3-Na2O-K2O-CaO-MgO system in the presence of barium oxide, Ceram. Int. 45 (2019) 22813-22820
Last update: 17 May 2020
Employee did not grant an access to disctic materials yet
Pobieranie danych loading...