Workplace:
B-8
e-mail adress:
stobier@agh.edu.pl 

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się na ceramice związków kowalencyjnych, głównie azotków i węglików. Prowadzę badania nad metodami syntezy proszków związków czystych, proszków kompozytowych oraz proszków roztworów stałych. Synteza proszków stwarza możliwość dalszych badań nad kształtowaniem mikrostruktury tworzyw spiekanych oraz nad modyfikacją właściwości tworzyw ceramicznych. Prace nad racjonalnym doborem faz w materiałach kompozytowych ujawniły możliwość znacznego zwiększenia odporności na kruche pękanie poprzez wytwarzanie w materiałach kruchych wewnętrznych naprężeń cieplnych. Zajmuję się także badaniami nad wytwarzaniem materiałów ceramicznych w drodze spiekania reakcyjnego i reakcyjnego wiązania tworzyw azotkowych.

Last update: 14 January 2013