Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Piotr Wyszomirski
projekt zakończony
termin rozpoczęcia: 1 January 1986
termin zakończenia: 31 December 1990

Sorry

Szczegółowe informacje dotyczące projektu badawczego nie zostały jeszcze zaktualizowane przez wykonawców.

Publikacje, które powstały w wyniku realizacji projektu

 1. Lithium in the Lower Silesian kaolins; Wyszomirski P.; Mineralogia Polonica 18, 1987, No. 2, 59-69;
 2. Instrumental neutron activation analysis of residual kaolin from Wądroże Wielkie, Lower Silesia, Poland; Janczyszyn J., Wyszomirski P., Domańska G.; Nuclear Geophysics 3, 1989, No. 1, 31-39;
 3. Rubidium and caesium in the Lower Silesian kaolins; Wyszomirski P.; Mineralogia Polonica 20, 1989, No. 2, 29-43;
 4. Kaolin from Jegłowa near Strzelin (Lower Silesia): mineralogy, geochemistry and industrial application; Wyszomirski P.; Mineralogia Polonica 21, 1990, No. 1-2, 23-44.;
 5. Instrumental neutron activation analysis of Lower Silesian kaolins (Poland): A study on rare earth elements.; Wyszomirski P., Janczyszyn J.; Nuclear Geophysics 5, 1991, No. 1/2, 53-64.;
 6. Badania mineralogiczno-surowcowe kaolinu ze złoża w Gołaszycach na Dolnym Śląsku; Budkiewicz M., Wyszomirski P.; Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN Oddz. w Krakowie. T. 32/2, 1988, 329-331 (wyd. 1990).;
 7. Studium mineralogiczno-geochemiczne mikrokonkrecji żelazistych z kaolinów dolnośląskich; Wyszomirski P., Muszyński M.; Archiwum Mineralogiczne 43, 1989, z. 2, 101-138 (wyd. 1990).;
 8. Z badań nad zawartością cezu w kaolinach dolnośląskich; Wyszomirski P., Janczyszyn J.; Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN Oddz. w Krakowie. T. 33/1, 1989, 210-212 (wyd. 1991).;
 9. Charakterystyka mineralogiczno-surowcowa kaolinu pierwotnego z rejonu Wądroża Wielkiego na Dolnym Śląsku; Wyszomirski P., Połys T.; Gospodarka Surowcami Mineralnymi 6, 1990, z. 4, 871-880 (wyd. 1991).;
 10. Kaolin z Jegłowej na Dolnym Śląsku wartościowym surowcem mineralnym; Wyszomirski P.; Prace Specjalne PTMin. z. 1, 1991, 209-215.;
 11. Minerały ciężkie grubszych frakcji ziarnowych kaolinów dolnośląskich; Wyszomirski P., Muszyński M.; Archiwum Mineralogiczne 47, 1991, z. 1, 99-136 (wyd. 1992).;
 12. Badania procesu hydrofobizacji kaolinu krajowego metodą protonowego rezonansu magnetycznego; Sagnowski S., Wyszomirski P.; Materiały XIX Ogólnopolskiego Seminarium nt. “Magnetycznego Rezonansu Jądrowego i jego zastosowań”, 2-3.12.1986, Kraków, 232-238 (wyd. 1987).;
 13. NMR studies on kaolin hydrophobization; Wyszomirski P., Sagnowski S., Stoch L.; Conference Papers “Sixth Meeting of the European Clay Groups – EUROCLAY’87”, 7-10.9.1987, Sevilla, Spain, 593-595.;
 14. Gold in kaolin from Wądroże Wielkie (Lower Silesia, Poland); Janczyszyn J., Wyszomirski P.; Conference Papers “Tenth Conference on Clay Mineralogy and Petrology”, 26-29.8.1986, Ostrava, CSRS [1986], 261-266 (issued in 1988).;
 15. New data on trace element geochemistry of Lower Silesian kaolins; Wyszomirski P.; Conference Papers “Seventh Meeting of the European Clay Groups – EUROCLAY’91”, 26-30.8.1991, Dresden, Germany, 1179-1184.;
 16. PIGE as a useful method of fluorine determination in kaolins; Wyszomirski P., Przybyłowicz W., Szymczyk S.; Conference Materials “Physics for Industry – Industry for Physics”. Kraków, 17-19.09.1991, 246-247.;
 17. Fluorine in raw and fired Polish clays - an example of application of PIGE method; Wyszomirski P., Urban J., Szymczyk S.; Conference Materials “Physics for Industry – Industry for Physics”. Kraków, 17-19.09.1991, 248-249.;
 18. Uranium and thorium in the Lower Silesian kaolins; Wyszomirski P., Janczyszyn J.; Conference Papers “11th Conference on Clay Mineralogy and Petrology”, Česke Budejovice,Czecho-Slovakia, 27-31.8.1990, 65-75 (issued in 1992).;