Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Anna Ślósarczyk
Koordynator projektu:
dr hab. inż. Aneta Zima, prof. AGH;
Wykonawcy projektu:
dr inż. Joanna Czechowska; dr inż. Ewelina Cichoń;
projekt w trakcie realizacji
termin rozpoczęcia: 12 June 2018
termin zakończenia: 11 June 2023

Sorry

Szczegółowe informacje dotyczące projektu badawczego nie zostały jeszcze zaktualizowane przez wykonawców.

Brak publikacji

Informacje o publikacjach, które powstały w wyniku realizacji projektu nie zostały jeszcze wprowadzone przez wykonawców.