Wykonawcy projektu:
prof. dr hab. inż. Piotr Wyszomirski;
projekt zakończony
termin rozpoczęcia: 1 January 1997
termin zakończenia: 31 December 1999

Sorry

Szczegółowe informacje dotyczące projektu badawczego nie zostały jeszcze zaktualizowane przez wykonawców.

Publikacje, które powstały w wyniku realizacji projektu

  1. Skład mineralny skał ilastych z kopalni węgla brunatnego Bełchatów w aspekcie ich surowcowego wykorzystania; Bahranowski K., Gaweł A., Górniak K., Muszyński M., Ratajczak T., Szydłak T., Wyszomirski P.; Górnictwo Odkrywkowe 41, 1999, Nr 1, 93-106;
  2. Charakterystyka popiołów lotnych ze spalania niektórych węgli kamiennych i brunatnych; Ratajczak T., Gaweł A., Górniak K., Muszyński M., Szydłak T., Wyszomirski P.; Prace Specjalne PTMin. z. 13, 1999, 9-34;
  3. Wymywalność niektórych pierwiastków głównych i śladowych z zawiesiny wodnej popiołów lotnych; Bahranowski K., Górniak K., Ratajczak T., Sikora W.S., Szydłak T., Wyszomirski P.; Prace Specjalne PTMin. z.13, 1999, 35-41.;
  4. Wpływ składu fazowego i chemicznego surowców ilastych oraz odpadów poflotacyjnych i popiołów lotnych na właściwości sporządzonych z nich mieszanin; Wyszomirski P., Gaweł A., Górniak K., Olkiewicz S., Ratajczak T., Stachura E.; Prace Specjalne PTMin. z.13, 1999, 65-88.;
  5. Charakterystyka popiołów lotnych z wybranych elektrowni i elektrociepłowni Polski; Bahranowski K., Gaweł A., Górniak K., Muszyński M., Ratajczak T., Skowroński A., Szydłak T., Wyszomirski P.; Mat. VII Konf. Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi. Polanica-Zdrój 19-21.11.1997. Wyd CPPGSMiE PAN Kraków, str. 12/1-12/14.;