Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Piotr Wyszomirski
projekt zakończony
termin rozpoczęcia: 1 January 1980
termin zakończenia: 31 December 1980

Sorry

Szczegółowe informacje dotyczące projektu badawczego nie zostały jeszcze zaktualizowane przez wykonawców.

Publikacje, które powstały w wyniku realizacji projektu

  1. Minerały grupy crandallitu w tonsteinach z Lubelskiego Zagłębia Węglowego; Wyszomirski P., Muszyński M.; Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN Oddz. w Krakowie. T. 25/2, 1981, 316-317 (wyd. 1983).;
  2. Możliwości zastosowania metody magnetycznej do wzbogacania skał alitowych z Lubelskiego Zagłębia Węglowego; Cebulak S., Pilch W., Wyszomirski P.; Przegląd Geologiczny 30, 1982, 530-536;
  3. Crandallite-group minerals in some tonsteins from Lublin Coal Basin; Wyszomirski P., Muszyński M.; Mineralogia Polonica 13/1, 1982, 17-24.;