Wykonawcy projektu:
prof. dr hab. inż. Piotr Wyszomirski;
projekt zakończony
termin rozpoczęcia: 1 January 1993
termin zakończenia: 31 December 1993

Sorry

Szczegółowe informacje dotyczące projektu badawczego nie zostały jeszcze zaktualizowane przez wykonawców.

Publikacje, które powstały w wyniku realizacji projektu

  1. Ocena stanu rozpoznania surowcowego skał towarzyszących w lokalnych złożach węgli brunatnych Polski; Ratajczak T., Wyszomirski P., Szydłak T.; Prace Specjalne PTMin. z.2, 1992, 1-160;
  2. Charakterystyka litologiczna kopalin towarzyszących i kierunki ich wykorzystania; Ratajczak T., Wyszomirski P.; Matl K. (red.) - Problematyka wykorzystania małych powierzchniowych złóż węgla brunatnego dla potrzeb gospodarki lokalnej. Wyd. AGH, 1988, 77-87;