Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Piotr Wyszomirski
projekt zakończony
termin rozpoczęcia: 1 January 1998
termin zakończenia: 31 December 1999

Sorry

Szczegółowe informacje dotyczące projektu badawczego nie zostały jeszcze zaktualizowane przez wykonawców.

Publikacje, które powstały w wyniku realizacji projektu

  1. Surowce krajowego przemysłu materiałów ogniotrwałych i charakterystyka ich składu fazowego; Galos K., Wyszomirski P.; Ceramika/Ceramics 66/1, 2001, 300-308.;
  2. Niektóre surowce przemysłu materiałów ogniotrwałych – charakterystyka mineralogiczno-technologiczna; Galos K., Wyszomirski P.; Ceramika/Ceramics 64, 2001, 1-116.;
  3. Wybrane surowce przemysłu materiałów ogniotrwałych – aktualne aspekty gospodarcze i technologiczne; Wyszomirski P., Galos K.; Mat. VII Konf. Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi. Polanica-Zdrój 19-21.11.1997. Wyd CPPGSMiE PAN Kraków, str. 16/1-16/22.;