Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Piotr Wyszomirski
projekt zakończony
termin rozpoczęcia: 1 January 2004
termin zakończenia: 31 December 2007

Sorry

Szczegółowe informacje dotyczące projektu badawczego nie zostały jeszcze zaktualizowane przez wykonawców.

Publikacje, które powstały w wyniku realizacji projektu

 1. Characteristics of organic matter from the Triassic clays of the Holy Cross Mts (Poland) – preliminary report; Marynowski L., Wyszomirski P., Kurkiewicz S.; Mineralogia Polonica 37, 2006, No 2, 117-126.;
 2. Organic geochemical evidences of early- diagenetic oxidation of the terrestrial organic matter during the Triassic arid and semi arid climatic condition; Marynowski L., Wyszomirski P.; Applied Geochemistry 23, 2007, 2612-2618.;
 3. Polish clayey raw materials for the production of ceramic tiles; Wyszomirski P., Galos K.; Clay Minerals 44, 2009, 497-509.;
 4. Surowiec ilasty ze zloża Pałęgi do produkcji płytek kamionkowych; Wyszomirski P., Stobierska E., Pomadowski H., Wiśkowska A.; Ceramika/Ceramics 84, 2004, 559-566.;
 5. Czerwone iły triasowe rejonu Tarnowskie Góry – Kępno w aspekcie przydatności dla polskiego przemysłu ceramicznego; Wyszomirski P., Galos K.; Gospodarka Surowcami Mineralnymi 21, 2005, z. Spec. 1, 149-166.;
 6. Pigmenty ilaste z krajowych iłów żelazistych; Pytliński A., Wyszomirski P.; Ceramika/Ceramics 96, 2006, 451-458.;
 7. Gościniec – nowe złoże iłów dla przemysłu ceramicznego; Wyszomirski P., Galos K., Szajn J., Piskorz S.; Ceramika/Ceramics 96, 2006, 617-625.;
 8. Charakterystyka mineralogiczno-surowcowa przerostów i wtrąceń w czerwonych kopalinach ilastych triasu północnego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich; Wyszomirski P., Muszyński M.; Gospodarka Surowcami Mineralnymi 23, 2007, z.1, 5-28.;
 9. Surowce ilaste krajowego przemysłu ceramiki szlachetnej i technicznej. Cz. III. Czerwone iły triasowe; Wyszomirski P., Galos K.; Materiały Ceramiczne 59, 2007, Nr 3, 102-110.;
 10. Krajowe czerwone iły ceramiczne w aspekcie przemian podczas ich wypalania; Wyszomirski P.; Ceramika/Ceramics 103, 2008, 1191-1200.;
 11. Analiza mössbauerowska czarnego rdzenia w wybranych tworzywach ceramicznych; Stoch P., Wyszomirski P.; Ceramika/Ceramics 103, 2008, 1117-1124.;
 12. Kopalina ilasta za Szkucina (woj. świętokrzyskie) i jej przydatność przemysłowa; Wyszomirski P., Muszyński M., Zawrzykraj W.; Mat. XVII Konf. „Aktualia i Perspektywy Gospodarki Surowcami Mineralnymi”. Zakopane 14-16.11.2007. Sympozja i Konferencje nr 71 IGSMiE PAN Kraków, str. 335-351.;
 13. Czerwone iły triasowe i ich aktualna znaczenie w polskim przemyśle ceramicznym; Wyszomirski P.; Seminarium Naukowo-Techniczne Aktualne kierunki technologiczne w przemyśle ceramicznym, Kraków 23.10.2003.;
 14. Surowiec ilasty ze złoża Pałęgi do produkcji płytek ceramicznych; Wyszomirski P., Stobierska E., Poradowski H., Wiśkowska A.; POLSKA CERAMIKA 2004. Kraków, 12-15.09.2004.;
 15. Czerwone iły triasowe rejonu Tarnowskie Góry-Kępno w aspekcie przydatności dla polskiego przemysłu ceramicznego; Wyszomirski P., Galos K.; XV Konferencja Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi, Krynica 21-23.09.2005 (vide publ. nr 5);
 16. Gościniec – nowe złoże iłów dla przemysłu ceramicznego; Wyszomirski P., Galos K., Piskorz S., Szajn J.; POLSKA CERAMIKA 2006. Kraków 10-13.09.2006 (Streszczenia str. 112).;
 17. Pigmenty ilaste z krajowych iłów żelazistych; Wyszomirski P., Pytliński A.; POLSKA CERAMIKA 2006. Kraków 10-13.09.2006 (Streszczenia str. 113).;
 18. Triassic red clays in Poland and their importance for ceramic industry; Wyszomirski P.; 3rd Mid-European Clay Conference. Opatija (Croatia) 18-23.09.2006 (Abstracts book p. 123).;
 19. Polish Triassic clays and their characteristics as ceramic raw materials; Wyszomirski P.; EUROCLAY 2007. Aveiro (Portugal) 22-27.07.2007 (Abstract Book p. 48).;
 20. The characteristics of organic matter from the Polish Triassic clays; Marynowski L., Wyszomirski P.; IMOG 2007. The 23rd International Meeting on Organic Geochemistry. Torquay (England) 9-14.09.2007 (Abstract Book p. 78-79).;
 21. Analiza mössbauerowska „czarnego rdzenia” w płytkach ceramicznych i surowcach ilastych do ich produkcji; Stoch P., Wyszomirski P.; VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego. Zakopane 13-16.09.2007 (Streszczenia str. 142).;
 22. Czerwone iły ceramiczne w Polsce w aspekcie przemian podczas ich wypalania; Wyszomirski P.; VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego. Zakopane 13-16.09.2007 (Streszczenia str. 145).;
 23. Kopalina ilasta ze Szkucina (woj. Świętokrzyskie) i jej przydatność przemysłowa; Wyszomirski P., Muszyński M., Zawrzykraj W.; XVII Konferencja Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi, Zakopane 14-16.11.2007.;
 24. Polish red clays and their importance for ceramic industry; Wyszomirski P.; DIFREA 2008. The international seminar „Diffusion and reactions: multiscale phenomena” on the occasion of the 80th birthday anniversary of Professor Stanisław Mrowiec. Kraków 12.09.2008.;