Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Piotr Wyszomirski
projekt zakończony
termin rozpoczęcia: 1 January 2010
termin zakończenia: 12 July 2013

Sorry

Szczegółowe informacje dotyczące projektu badawczego nie zostały jeszcze zaktualizowane przez wykonawców.

Publikacje, które powstały w wyniku realizacji projektu

 1. Charakterystyka surowcowa kruszywa dolomitowego na przykładzie kopaliny z Libiąża (region śląsko-krakowski); Wyszomirski P., Przytuła S.; Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN (ISSN 2080-0819) nr 79, 2010, 213-222..;
 2. Aktualny przegląd krajowych złóż dolomitów w aspekcie wykorzystania w przemyśle materiałów ogniotrwałych; Bąk B., Radwanek-Bąk B., Wyszomirski P.; Gospodarka Surowcami Mineralnymi/Mineral Resouces Management 27, 2011, z. 1, 21-47.;
 3. Charakterystyka surowcowa kruszywa dolomitowego na przykładzie kopaliny z Libiąża (region śląsko-krakowski); Wyszomirski P., Przytuła S.; XX Konferencja Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi, Krynica 2-5.11.2010 (vide publ. poz. 1).;
 4. Dolomity z polskich złóż w aspekcie krajowego przemysłu materiałów ogniotrwałych – możliwości i ograniczenia; Radwanek-Bąk B., Bąk B., Wyszomirski P.; XIV Międzynarodowa Konferencja Hutnicza pt. Materiały ogniotrwałe w metalurgii: wytwarzanie, metody badań i stosowanie, Wisła-Jawornik 17-20.05.2011 (Streszczenia str. 14-15).;
 5. Analiza termiczna niektórych krajowych surowców dolomitowych – wybrane zagadnienia; Niesyt M., Wyszomirski p., Gajerski R.; XIV Międzynarodowa Konferencja Hutnicza pt. Materiały ogniotrwałe w metalurgii: wytwarzanie, metody badań i stosowanie, Wisła-Jawornik 17-20.05.2011 (Streszczenia str. 16-17).;
 6. Dolomit dewoński z Brudzowic i jego wstępna ocena jako surowca przemysłu materiałów ogniotrwałych; Wyszomirski P., Goławski C., Kielski A., Wodnicka K.; Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN nr 81, 2011, str. 197-208.;
 7. Dolomity z polskich złóż w aspekcie krajowego przemysłu materiałów ogniotrwałych – możliwości i ograniczenia; Radwanek-Bąk B., Bąk B., Wyszomirski P.; Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials 63, 2011, nr 3, 614-618.;
 8. Analiza termiczna niektórych krajowych surowców dolomitowych – wybrane zagadnienia; Niesyt M., Wyszomirski P., Gajerski R.; Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials 63, 2011, nr 3, 619-625.;
 9. Granulacja ciśnieniowa dekarbonatów dolomitowych do produkcji materiałów ogniotrwałych/The pressure granulation of dolomite decarbonates for the production of refractory materials; Niesyt M., Dzik T., Wyszomirski P.; Chemik 66, 2012, nr 5, 418-427;
 10. Characteristics of some Polish dolostones and their hydration resistance after sintering; Niesyt M., Wyszomirski P., Kielski A., Goławski C.; [Conference Papers] 55th International Colloquium on Refractories „Feuerfest Colloquium“. Aachen (Germany) 19-20.09.2012, pp. 222-224.;
 11. Charakterystyka strukturalno-teksturalna wybranych dolomitów krajowych w aspekcie procesu ich dekarbonatyzacji; Niesyt M., Szydłak T., Wyszomirski P., Wodnicka K.; Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN nr 83, 2012, 121-129.;
 12. Charakterystyka surowcowa kruszywa dolomitowego na przykładzie kopaliny z Libiąża (region śląsko-krakowski).; Wyszomirski P., Przytuła S.; Kruszywa, Produkcja-Transport-Zastosowanie, 2013, nr 3, 24-29 (przedruk z czasopisma „Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN nr 79, 2010, str. 213-222).;
 13. Dolomity świętokrzyskie jako surowiec do produkcji wyrobów ogniotrwałych z klinkieru nowego typu; Wyszomirski P., Niesyt M., Szydłak T., Goławski C.; Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN nr 85, 2013, 335-344.;
 14. Skład chemiczny i cechy strukturalno-teksturalne wybranych dolomitów krajowych a ich przydatność do produkcji materiałów ogniotrwałych; Niesyt M., Wyszomirski P.; Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials 65, 2013, Nr 4, 456-462.;
 15. Surowce dolomitowe przemysłu materiałów ogniotrwałych w świetle badań inkluzji ciekło-gazowych; Wyszomirski P., Niesyt M., Toboła T., Gajerski R.; [Materiały] VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego. Zakopane 22-25.09.2011.;
 16. Dolomit dewoński z Brudzowic i jego wstępna ocena jako surowca przemysłu materiałów ogniotrwałych; Wyszomirski P., Goławski C., Kielski A., Wodnicka K.; XXI Konferencja „Aktualia i Perspektywy Gospodarki Surowcami Mineralnymi”, Krynica 16-18.11.2011 (vide publ. nr 6).;
 17. Granulacja ciśnieniowa dekarbonatów dolomitowych do produkcji materiałów ogniotrwałych; Niesyt M., Dzik T., Wyszomirski P.; [Materiały] IX Ogólnopolskie Sympozjum GRANULACJA 2012, Nałęczów 9-11.05.2012 (vide publ. nr 7).;
 18. Charakterystyka strukturalno-teksturalna wybranych dolomitów krajowych w aspekcie procesu ich dekarbonatyzacji; Niesyt M., Szydłak T., Wyszomirski P., Wodnicka K.; XXII Konferencja „Aktualia i Perspektywy Gospodarki Surowcami Mineralnymi” (Krynica 7-9.11.2012) (vide publ. nr 11).;
 19. Skład chemiczny i cechy strukturalno-teksturalne wybranych dolomitów krajowych a ich przydatność do produkcji materiałów ogniotrwałych; Niesyt M., Wyszomirski P.; XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Materiały ogniotrwałe: wytwarzanie, metody badań, stosowanie. Wiśła-Jawornik 22-24.05.2013 (vide publ. nr 14).;
 20. Dolomity świętokrzyskie jako surowiec do produkcji wyrobów ogniotrwałych z klinkieru nowego typu; Wyszomirski P., Niesyt M., Szydłak T., Goławski C.; XXIII Konferencja „Aktualia i Perspektywy Gospodarki Surowcami Mineralnymi” (Zakopane 6-8.11.2013) (vide publ. nr 13).;