Laboratorium Badań Termomechanicznych wyposażone jest w urządzenia pozwalające na wykonywanie pomiarów podstawowych właściwości mechanicznych takich jak: moduł sprężystości, granica plastyczności, wytrzymałość, odporność na pękanie, odporność na pełzanie i wielu innych. Pomiary mogą być przeprowadzane w zakresie temperatury od 20 do 1500°C.

Ostatnia aktualizacja: 12 kwietnia 2013 przez: dr hab. Grzegorz Grabowski;

Laboratorium nie posiada jeszcze oferty badawczej. Jeśli jesteś zainteresowany możliwością wykonania badań, skontaktuj się telefonicznie lub e-mailowo z kierownikiem lub pracownikami laboratorium.

 • Maszyna wytrzymałościowa Zwick/Roell Z150

  Lokalizacja urządzenia: Budynek B-8

  Osoby odpowiedzialne za urządzenie
  Opis urządzenia

  Maszyna wytrzymałościowa Zwick/Roell Z150 pozwala na wykonywanie pomiarów przy maksymalnym obciążeniu do 150kN. W zależności od zastosowanego osprzętu można wykonywać pomiary przy zginaniu (trzy i czteropunktowe podparcie) ściskaniu czy rozciąganiu. Uchwyty do rozciągania umożliwiają badanie próbek płaskich oraz prętów o średnicach od 4 do 25mm. Możliwe jest również zastosowanie osprzętu wysokotemperaturowego pozwalającego na pomiary do temperatury 1500°C.

  Maszyna sterowana jest poprzez oprogramowanie badawcze testXpert II, które pozwala na wykonywanie standartowych testów określonych wieloma normami branżowymi oraz na tworzenie własnych, złożonych programów badawczych. Dzięki temu możliwe jest wyznaczanie wytrzymałości na zginanie, ściskanie, rozciąganie, granic plastyczności, modułów sprężystości, wydłużenia, pracy do zniszczenia i wielu innych parametrów.

  Ostatnia aktualizacja: 12 kwietnia 2013 przez: dr hab. Grzegorz Grabowski;

   do góry

 • Analizator drgań własnych i tłumienia RFDA HT1600

  Lokalizacja urządzenia: Budynek B-8

  Osoby odpowiedzialne za urządzenie
  Opis urządzenia

  Analizator drgań własnych i tłumienia RFDA HT1600 umożliwia pomiary właściwości sprężystych materiałów w zakresie temperatury od 20 do 1600 °C. Możliwe jest wyznaczenie modułu Younga (sprężystości podłużnej E), moduł Kirchhoffa (sprężystości poprzecznej G), współczynnika Poissona (ν) oraz tarcia wewnętrznego.

  Ostatnia aktualizacja: 12 kwietnia 2013 przez: dr hab. Grzegorz Grabowski;

   do góry