Stanowisko:
Asystent
Miejsce pracy:
101, B-8
Telefon:
12 617 51 39;  
Adres email:
agdudek@agh.edu.pl 

Z Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki związana jestem od roku 2009, kiedy zaczęłam studia pierwszego stopnia.

W 2013 roku uzyskałam tytuł inżyniera w katedrze Biomateriałów i Kompozytów broniąc pracy zatytułowanej: "Kompozyty polimerowo-węglowe do zastosowań medycznych".

W 2014 roku obroniłam tytuł magistra w Katedrze Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych. Tematem mojej pracy magisterskiej był "Opis ilościowy zjawiska pękania podkrytycznego  w kompozytach ziarnistych z układu Al2O3-YAG-ZrO2". Po 2014 roku kontynuowałam temat rozpoczynając studia doktoranckie w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa. Metoda, na której opieram swoje badania, polega na mierzeniu wytrzymałości materiałów przy różnych przyrostach naprężeń. Stosowanie wolniejszych przyrostów naprężeń jest jednocześnie dłuższym obciążaniem próbek, przez co może dochodzić do powiększania się wad materiałowych na skutek pękania podkrytycznego. W związku z powyższym, jeżeli następuje wyraźne obniżenie wytrzymałości wraz z wydłużeniem czasu obciążania, w materiale występuje pękanie podkrytyczne. Występuje ono w ceramice tlenkowej, przez co standardowe badania wytrzymałości mogą być niewystarczające, jeżeli materiał ma być docelowo stosowany pod obciążeniami w dłuższym czasie.

Ponadto, wykonywałam badania odporności na ścieranie, twardości i odporności na kruche pękanie próbek ceramicznych. Zajmowałam się również obsługą analizatora powierzchni właściwej BET (Micromeritics ASAP 2010) oraz piknometru helowego (AccuPyc).

Wyniki swoich badań naukowych prezentowałam na konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Najważniejsze z moich osiągnięć są opublikowane w tematycznych renomowanych czasopismach naukowych.

Od 2019 roku jestem zatrudniona na Wydziale na stanowisku technologa i pracuję jako operator skaningowego mikroskopu elektronowego. W swojej pracy wykonuję obserwacje mikrostrukturalne zarówno w kontraście topograficznym jak i chemicznym oraz dokonuję analizy składu chemicznego (EDS). Do badanych materiałów należą próbki przewodzące oraz nieprzewodzące w formie zgładów, proszków lub przełamów.

Ostatnia aktualizacja: 29 marca 2021
Pracownik nie udostępnił jeszcze żadnych materiałów dydaktycznych.
Pobieranie danych loading...