Stanowisko:
Asystent
Miejsce pracy:
B-8, p. 1.21, 2.11a
Telefon:
417 23 35; 577772640;  
Adres email:
kornaus@agh.edu.pl 

  

  Badania naukowe na AGH rozpocząłem podczas tworzenia pracy inżynierskiej na WIMIC w ramach studiów na kierunku inżynieria materiałowa w latach 2009-2013. Tematem moich badań była „Optymalizacja procesu spiekania ceramiki węglikowej”. W ramach prowadzonych badań sprawdzałem skuteczność karbotermicznej redukcji zanieczyszczeń tlenkowych znajdujących się naturalnie na powierzchni proszków węglikowych na proces spiekania tychże proszków. 

      Kolejnym etapem badań było podjęcie próby zastosowania otrzymanych gęstych spieków węglikowych jako narzędzia skrawające. Jedną z przemawiających za tym przesłanek były bardzo wysokie współczynniki przewodzenia ciepła otrzymanych polikryształów wynikające z powstającego na granicach międzyziarnowych warstw amorficznego węgla. Niestety warstwy te z drugiej strony obniżały wytrzymałość granic międzyziarnowych prowadząc do obniżenia ich wytrzymałości co wykluczyło możliwość stosowania tych materiałów jako narzędzi skrawających. Wyniki tych badań zostały zawarte w mojej pracy magisterskiej realizowanej na kierunku Ceramika techniczna i konstrukcyjna, WIMIC, AGH pt.  „Jednofazowe polikryształy węglików metalopodobnych przeznaczone na narzędzia skrawające”. 

      W latach 2014-2020, w ramach doktoratu, prowadziłem badania nad strukturalną i mikrostrukturalną stabilizacją tytanianu glinu, zwanego pospolicie tialitem. Do równomolowej mieszaniny proszków tlenku tytanu i tlenku glinu wprowadzałem magnez w postaci tlenku magnezu jak i tytanianu magnezu. Tytanian magnezu z racji swojej budowy strukturalnej (podobnie jak tialit charakteryzuję się on strukturą pseudobrukitu) może stanowić zarodki do izostrukturalnego zarodkowania heterogenicznego. Badania zakończyły się sukcesem, otrzymane materiały na charakteryzowały się wyższą homogenicznością i stabilnością termiczną od materiałów otrzymywanych w sposób klasyczny.

     Ponadto od 4 lat aktywnie wykonuję badania w ramach działalności katedralnego laboratorium badań morfologicznych na urządzeniach takich jak: analizator powierzchni właściwej BET Micromeritics ASAP 2010, analizator rozkładu wielkości porów Quantachrome Poremaster 33 i 60, piknometr helowy AccuPyc, analizator rozkładu cząstek Malvern Mastersizer oraz analizator potencjału zeta Malvern ZetaSizer.

      Laboratorium oferuję szeroką gamę możliwości pomiarowych tj: Analiza powierzchni właściwej BET, analiza rozkładu wielkości porów metodą BJH, analiza potencjału zeta, rozkład wielkości ziaren DLS, rozkład wielkości porów metodą dyfrakcji laserowej, rozkład wielkości porów metodą porozymetrii rtęciowej, pomiar gęstości szkieletowej, pomiar gęstości pozornej i rzeczywistej materiałów, analiza krętości porów. 

      Aktualnie w ramach badań na stanowisku asystenta badawczego rozpoczynam prace nad otrzymywaniem materiałów UHTC (Ultra High Temperature Ceramics). Zainteresowanie tą tematyką wynika z dodatkowych badań nad materiałami węglikowymi prowadzonymi w czasie doktoratu. Między innymi analiza wpływu dodatku grafenu do węglika wolframu, tworzenie kompozystów SiC-grafit czy też kompozytów SiC-TiC. 

Ostatnia aktualizacja: 15 marca 2021
Pracownik nie udostępnił jeszcze żadnych materiałów dydaktycznych.
Pobieranie danych loading...