Stanowisko:
Asystent
Miejsce pracy:
207 B-6
Telefon:
12 617 24 54;  
Konsultacje:
poniedziałek, 13:00-14:00 
Adres email:
kpasiut@agh.edu.pl 

Przedmiotem moich badań są szklano-krystaliczne szkliwa ceramiczne – ich projektowanie oraz modyfikacje. W ramach prowadzonych badań korzystam z wielu metod i technik, które pozwalają zmierzyć interesujące mnie właściwości i parametry.

Aktualnie prowadzone przeze mnie badania dotyczą następujących obszarów badawczych:

A. Wpływ zmiennych stosunków udziałów molowych tlenków metali alkalicznych (Na2O/K2O) i tlenków metali ziem alkalicznych (CaO/MgO) na strukturę i właściwości surowych szkliw krystalicznych. 

Rola tlenków metali alkalicznych i ziem alkalicznych jest powszechnie znana - działają one jak topniki. W moich badaniach skupiam się na określeniu, w jaki sposób stosunek tych tlenków wpływa na strukturę, mikrostrukturę i właściwości technologiczne analizowanych szkliw, uzyskanych w zaprojektowanych układach tlenkowych. Głównym celem jest poszerzenie wiedzy o tych tlenkach, która jest cenna podczas projektowania i modyfikacji szkliw ceramicznych dla przemysłu ceramicznego.

B. Wpływ obecności tlenków (BaO, SrO, ZnO, ZrO2) na strukturę i właściwości surowych porcelanowych szkliw szklano-krystaliczych. 

Tlenki te, występują w wielu rodzajach szkliw, ponieważ mają pozytywny wpływ na niektóre właściwości. W prowadzonych pracach, składy szkliwa są projektowane w taki sposób, że ilość analizowanego tlenku zmienia się systematycznie. W rezultacie taka procedura daje możliwość zauważenia pewnego związku między ilością składnika, a uzyskiwanymi właściwościami. Na podstawie wyników staramy się określić optymalną ilość tlenku, która spowoduje otrzymanie szkliwa o najlepszych właściwościach.

C. Wpływ dodatku tlenków barwiących (Fe2O3, Cr2O3, CoO, CuO, NiO) na strukturę i właściwości powierzchniowe surowych szkliw szklano-krystalicznych o zmiennym stosunku molowym Na2O/K2O lub CaO/MgO. 

Ostatnim obszarem zainteresowań naukowych są szkliwa barwne: rodzaje zmiennych proporcji tlenków metali alkalicznych i ich wpływ na uzyskany kolor. Pierwsze wyniki badań dały wyniki wskazujące na znaczący wpływ zastosowanych tlenków metali alkalicznych na dodanie stałej ilości tlenku barwiącego. W zależności od stosunku molowego możliwe jest uzyskanie koloru powierzchni w taki sposób, że naturalna obecność tlenków barwiących w naturalnych surowcach, będzie maskowana przez inne fazy krystaliczne obecne w składzie szkliwa. Badania dotyczą również uzyskania kolorowych szkliw o określonym kolorze, przeznaczonych do wypalania w ustalonej temperaturze.

 

Ostatnia aktualizacja: 30 marca 2020
Pracownik nie udostępnił jeszcze żadnych materiałów dydaktycznych.
Pobieranie danych loading...