Stanowisko:
Starszy specjalista naukowo-techniczny
Miejsce pracy:
B-8
Telefon:
12 617 2335;  
Adres email:
nmos1@agh.edu.pl 
  • Moja praca badawcza pozostaje w nurcie inżynierii materiałowej. Od początku swojej kariery naukowej zajmuję się konstrukcyjnymi materiałami ceramiki tlenkowej w kontekście wytwarzania układów submikronowych lub nanometrycznych.
  • Początkowo badałem właściwości i optymalizowałem technologię otrzymywania materiałów Ca-TZP, tj. tetragonalnego dwutlenku cyrkonu stabilizowanego tlenkiem wapnia lub itru. Celem tych badań było wytworzenie nanoproszków metodą współstrącania i krystalizacji hydrotermalnej lub przez prażenie, a następnie opracowanie techniki spiekania pozwalającej osiągnąć maksymalnie zagęszczony materiał o podwyższonej odporności na pękanie.
  • Następnie skupiłem się na kompozytach ziarnistych w układzie tlenek cyrkonu - wtrącania twardych faz nietlenkowych, tj. WC, TiC, TiB2. Głównym celem było tu uzyskanie metodą syntezy w fazie stałej, in situ wśród osnowy tlenkowej, wtrąceń nietlenkowych zwiększających twardość, odporność na kruche pękanie i odporność na ścieranie. Zyskiem technologicznym „procesu in situ” było ominięcie kłopotliwego etapu mechanicznego rozdrabniania twardych faz, który jest częścią klasycznej techniki syntezy tego typu tworzyw, a przez to minimalizacja narażenia personelu na kontakt z piroforycznymi i potencjalnie szkodliwymi dla zdrowia nanometrycznymi proszkami węglików i borków. Owocem tych studiów jest m.in. patent na temat wykorzystania roztworów stałych tlenku tytan i itru w tlenku cyrkonu do syntezy proszków kompozytowych ZrO2/TiB2, którego jestem współautorem.
  • Brałem też udział w pracach mających na celu uzyskanie kompozytów ziarnistych typu ceramika-metal, np. w układzie tlenek glinu/ nikiel. Chodziło w tym przypadku o zbadanie możliwości wykorzystania efektu Halla-Petcha, wprowadzanego dzięki nanometrycznym wtrąceniom niklu, do dyspersyjnego utwardzenia kompozytu.
  • Pozostałym nurtem moich badań jest ogólna technologia syntezy proszków ceramicznych i ich spiekania. Ostatnio interesuje mnie szczególnie tzw. spiekanie dwuetapowe (ang. two stage sintering), które jest w istocie spiekaniem swobodnym ale przez dobór odpowiedniego reżimu cieplnego pozwala na wytworzenie bardzo dobrze dogęszczonych materiałów polikrystalicznych o submikronowej lub nanometrycznej mikrostrukturze, i to bez uciekania się do drogich aparaturowo technik spiekania ciśnieniowego lub SPS-u.
Ostatnia aktualizacja: 21 maja 2021
Pracownik nie udostępnił jeszcze żadnych materiałów dydaktycznych.
Pobieranie danych loading...