Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Piotr Wyszomirski
projekt zakończony
termin rozpoczęcia: 1 stycznia 1981
termin zakończenia: 31 grudnia 1985

Przepraszamy

Szczegółowe informacje dotyczące projektu badawczego nie zostały jeszcze zaktualizowane przez wykonawców.

Publikacje, które powstały w wyniku realizacji projektu

 1. Skład mineralny zwietrzeliny kaolinitowej z Podlesia w Sudetach Wschodnich; Budkiewicz M., Wyszomirski P.; Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN Oddz. w Krakowie. T. 26/1-2, 1982, 166-167 (wyd. 1984).;
 2. Charakterystyka iłu kaolinitowego z nadkładu złoża kaolinu w Krzyżowej na Dolnym Śląsku; Budkiewicz M., Wyszomirski P.; Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN Oddz. w Krakowie. T. 28/1-2, 1984, 307-308 (wyd. 1987);
 3. Wyniki badań mineralogiczno-surowcowych kaolinów z Wirek koło Sobótki; Budkiewicz M., Wyszomirski P.; Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN Oddz. w Krakowie. T. 29/1-2, 1985, 323-324 (wyd. 1987).;
 4. Uszlachetnianie kaolinu z Kalna (Dolny Śląsk) metodą wysokogradientowej separacji magnetycznej; Wyszomirski P., Siwiec A., Stoch L.; Archiwum Mineralogiczne 41, 1986, z. 1, 239-248 (wyd. 1987);
 5. Ekstrakcja metali z niektórych krzemianów magnezu przy użyciu stopionego siarczanu amonu; Stoch L., Wyszomirski P.; Archiwum Mineralogiczne 41, 1986, z. 1, 219-228 (wyd. 1987);
 6. Przydatność przemysłowa kaolinu z Wyszonowic koło Strzelina; Wyszomirski P., Muszyński M.; Gospodarka Surowcami Mineralnymi 2, 1986, z. 3-4, 549-553 (wyd. 1987).;
 7. Post-gneissic kaolin from Wyszonowice near Strzelin (Lower Silesia): mineralogy, geochemistry, technology; Wyszomirski P., Muszyński M., Stoch L., Sanocka E.; Mineralogia Polonica 18, 1987, No. 1, 33-50 (issued in1988).;
 8. Badania nad efektywnością aktywacji krajowego kaolinu szlamowanego; Wyszomirski P., Bandosz T., Żyła M.; Gospodarka Surowcami Mineralnymi 2, 1986, z. 3-4, 561-565 (wyd. 1987);
 9. Perspektywy zwiększenia udziału krajowego kaolinu w produkcji porcelany; Stoch L., Wyszomirski P., Mocydlarz S., Sanocka E.; Gospodarka Surowcami Mineralnymi 2, z. 3-4, 1986, 555-560 (wyd. 1987);
 10. Badania mineralogiczno-surowcowe kaolinu wtórnego z Goli Świdnickiej na Dolnym Śląsku na przykładzie otworu XVIII; Budkiewicz M., Wyszomirski P.; Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN Oddz. w Krakowie. T. 30/1-2, 1986, 332-333 (wyd. 1988).;
 11. Badania nad aktywacją kaolinu w aspekcie jego zastosowania jako napełniacza do gum; Bandosz T., Mocydlarz S., Olkiewicz S., Otowska A., Wyszomirski P., Żyła M.; Chemia Stosowana 31, 1987, Nr 2, 229-240 (wyd. 1987).;