Kierownik projektu:
prof. dr hab. Irena Wacławska
Wykonawcy projektu:
dr hab. inż. Magdalena Szumera;
projekt zakończony
termin rozpoczęcia: 1 sierpnia 2008
termin zakończenia: 31 lipca 2011

Przepraszamy

Szczegółowe informacje dotyczące projektu badawczego nie zostały jeszcze zaktualizowane przez wykonawców.

Publikacje, które powstały w wyniku realizacji projektu

 1. Aktywność chemiczna szkliw ceramicznych jako nośników mikroelementów dla zastosowań agrotechnicznych; Magdalena SZUMERA, Irena WACŁAWSKA; Materiały Ceramiczne, 2008 T. 60 nr 4 s. 168–171;
 2. Interaction of glassy fertilizers and toxic elements; WACŁAWSKA I., SZUMERA M., Smerek A., Sopel I.; proceedings of the 11th international conference and exhibition of the European Ceramic Society, 2009. — 1 dysk optyczny — S. 766–770;
 3. Use of thermal analysis in the study of soil Pb immobilization; Irena WACŁAWSKA, Magdalena SZUMERA; 10th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis of the Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis (PTKAT), 2009, S. 67;
 4. Fosforanowe materiały ceramiczne do immobilizacji kadmu w środowisku glebowym; WACŁAWSKA I., SZUMERA M.; Materiały Konferencyjne, Polska Ceramika 2010, s. 67;
 5. Interaction of glassy fertilizers and toxic elements; Irena WACŁAWSKA, Magdalena SZUMERA, Anna Smerek, Izabela Sopel; Materiały Ceramiczne, 2010 t. 62 nr 4 s. 572–576;
 6. Use of thermal analysis in the study of soil Pb immobilization; Irena WACŁAWSKA, Magdalena SZUMERA; Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2009 vol. 99 iss. 3 s. 873–87;
 7. Wzajemne oddziaływanie szkieł krzemianowo-fosforanowych i roztworów soli strontu; I. WACŁAWSKA, M. SZUMERA; Materiały Konferencyjne, Polska Ceramika 2010, s. 57;
 8. DSC-TG-MS spectroscopy analysis applied to the study of toxic metals immobilization by glassy fertilizers; Irena WACŁAWSKA. Magdalena SZUMERA; Materiały Konferencyjne, MEDICTA 2011, s. 116;
 9. Fosforanowe materiały ceramiczne do immobilizacji kadmu w środowisku glebowym; I. WACŁAWSKA, M. SZUMERA; Materiały Ceramiczne, 2011 t. 63 nr 2 s. 407–412;
 10. Interaction of glassy fertilizers and Cd2+ ions in terms of soil pollution neutralization; I. WACŁAWSKA, M. SZUMERA; Natural Science, 2011 vol. 3 no. 8 s. 689–693;
 11. Metody termiczne (TG-DTA-MS) w badaniach immobilizacji metali toksycznych z wykorzystaniem materiałów szklistych; I. WACŁAWSKA, M. SZUMERA; Materiały Konferencyjne VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego, 2011, s. 121;