Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Anna Ślósarczyk
Koordynator projektu:
dr hab. inż. Aneta Zima, prof. AGH;
projekt zakończony
termin rozpoczęcia: 1 stycznia 2010
termin zakończenia: 30 kwietnia 2013

Przepraszamy

Szczegółowe informacje dotyczące projektu badawczego nie zostały jeszcze zaktualizowane przez wykonawców.

Brak publikacji

Informacje o publikacjach, które powstały w wyniku realizacji projektu nie zostały jeszcze wprowadzone przez wykonawców.