Koordynator projektu:
prof. dr hab. inż. Ludosław Stobierski;
Wykonawcy projektu:
dr inż. Paweł Rutkowski;
projekt zakończony
termin rozpoczęcia: 12 kwietnia 2008
termin zakończenia: 11 kwietnia 2010

Przepraszamy

Szczegółowe informacje dotyczące projektu badawczego nie zostały jeszcze zaktualizowane przez wykonawców.

Brak publikacji

Informacje o publikacjach, które powstały w wyniku realizacji projektu nie zostały jeszcze wprowadzone przez wykonawców.