Kierownik przedmiotu:
prof. dr hab. inż. Dariusz Kata

Przepraszamy

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu nie zostały jeszcze zaktualizowane przez prowadzących.