Kierownik przedmiotu:
dr hab. inż. Magdalena Szumera

Przepraszamy

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu nie zostały jeszcze zaktualizowane przez prowadzących.