Kierownik przedmiotu:
dr hab. inż. Janusz Partyka

Przepraszamy

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu nie zostały jeszcze zaktualizowane przez prowadzących.