Kierownik przedmiotu:
prof. dr hab. inż. Jacek Szczerba

Przepraszamy

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu nie zostały jeszcze zaktualizowane przez prowadzących.