Kierownik przedmiotu:
prof. dr hab. inż. Anna Ślósarczyk

Przepraszamy

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu nie zostały jeszcze zaktualizowane przez prowadzących.