Kierownik przedmiotu:
dr hab. inż. Magdalena Szumera, prof. AGH

Przepraszamy

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu nie zostały jeszcze zaktualizowane przez prowadzących.


Materiały dydaktyczne