Kierownik przedmiotu:
prof. dr hab. inż. Jerzy Lis

Przepraszamy

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu nie zostały jeszcze zaktualizowane przez prowadzących.