Kierownik przedmiotu:
prof. dr hab. Irena Wacławska
pozostali prowadzący:
dr inż. Justyna Sułowska; dr hab. inż. Magdalena Szumera, prof. AGH;

Przepraszamy

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu nie zostały jeszcze zaktualizowane przez prowadzących.