Head of the course:
prof. dr hab. inż. Zbigniew Pędzich
pozostali prowadzący:
dr hab. Grzegorz Grabowski; dr inż. Magdalena Zarzecka-Napierała; dr hab. inż. Łukasz Zych, prof. AGH;

Sorry

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu nie zostały jeszcze zaktualizowane przez prowadzących.


Didactic materials for students