Position:
Profesor
Workplace:
B-8
e-mail adress:
pedzich@agh.edu.pl 
  • W 1989 na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki uzyskałem tytuł magistra inżyniera technologa materiałów ceramicznych.
  • W 1996 roku obroniłem z wyróżnieniem pracę doktorską pt. „Kompozyty ziarniste z układu: stabilizowany tlenek cyrkonu-węglik wolframu”.
  • Habilitowałem się w dziedzinie inżynierii materiałowej w roku 2012.
  • Od marca 2020 roku jestem profesorem tytularnym.
  • W latach 2016-2020 byłem Prodziekanem WIMiC ds. Współpracy.
  • Obecnie jestem kierownikiem Katedry Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych oraz Przewodniczącym Rady Dyscypliny Inżynieria Chemiczna w AGH.
  • Od 2009 jestem Prezesem Polskiego Towarzystwa Ceramicznego. Reprezentuje Polskę w International Ceramic Federation (ICF) Council i European Ceramic Society (ECerS) Council, przez kilka kadencji będąc członkiem Permanent Executive Council tej organizacji.
  • W pracy naukowej współpracuje z zespołami z Chin i Słowacji w obszarze nowoczesnych kompozytów ceramicznych zawierających trudnospiekalne fazy kowalencyjne. Szczególnie zainteresowany kompozytami z osnową ceramiczną do zastosowań konstrukcyjnych, materiałami ogniotrwałymi i ceramicznymi kompozytami z osnową polimerową.
  • W roku 2013 zostałem wyróżniony przez ECerS tytułem ECerS Fellow, a w 2016 - przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Medalem Krajowej Komisji Edukacji. Byłem kilkunastokrotnie nagradzany przez JM Rektora AGH nagrodami za osiągnięcia naukowe.
  • Jestem autorem ponad 250 publikacji (102 indeksowanych na liście JCR) i 23 patentów (1 patent EU) dotyczących technologii i właściwości materiałów ceramicznych oraz kompozytów zawierających fazy ceramiczne.
Last update: 22 March 2021

prof. dr hab. inż. Zbigniew Pędzich is supervisor of the course

Employee did not grant an access to materials for this course yet

More informations about course and materials prepared by other lecturers are available on the course's web page

prof. dr hab. inż. Zbigniew Pędzich is supervisor of the course

Employee did not grant an access to materials for this course yet

More informations about course and materials prepared by other lecturers are available on the course's web page

prof. dr hab. inż. Zbigniew Pędzich is supervisor of the course

Employee did not grant an access to materials for this course yet

More informations about course and materials prepared by other lecturers are available on the course's web page

prof. dr hab. inż. Zbigniew Pędzich is supervisor of the course

Employee did not grant an access to materials for this course yet

More informations about course and materials prepared by other lecturers are available on the course's web page

prof. dr hab. inż. Zbigniew Pędzich is supervisor of the course

Employee did not grant an access to materials for this course yet

More informations about course and materials prepared by other lecturers are available on the course's web page

prof. dr hab. inż. Zbigniew Pędzich is supervisor of the course

More informations about course and materials prepared by other lecturers are available on the course's web page

prof. dr hab. inż. Zbigniew Pędzich is supervisor of the course

Employee did not grant an access to materials for this course yet

More informations about course and materials prepared by other lecturers are available on the course's web page

prof. dr hab. inż. Zbigniew Pędzich is supervisor of the course

Employee did not grant an access to materials for this course yet

More informations about course and materials prepared by other lecturers are available on the course's web page

prof. dr hab. inż. Zbigniew Pędzich is supervisor of the course

Employee did not grant an access to materials for this course yet

More informations about course and materials prepared by other lecturers are available on the course's web page

prof. dr hab. inż. Zbigniew Pędzich is supervisor of the course

Employee did not grant an access to materials for this course yet

More informations about course and materials prepared by other lecturers are available on the course's web page

Pobieranie danych loading...