Head of the course:
dr hab. inż. Waldemar Pyda, prof. nadzw. AGH
pozostali prowadzący:
dr hab. inż. Łukasz Zych, prof. nadzw. AGH;

Sorry

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu nie zostały jeszcze zaktualizowane przez prowadzących.


Didactic materials for students