Kierownik przedmiotu:
dr hab. inż. Waldemar Pyda, prof. nadzw. AGH
pozostali prowadzący:
dr hab. inż. Łukasz Zych;

Przepraszamy

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu nie zostały jeszcze zaktualizowane przez prowadzących.


Materiały dydaktyczne