Head of the course:
prof. dr hab. inż. Zbigniew Pędzich
pozostali prowadzący:
dr hab. Grzegorz Grabowski; dr hab. inż. Łukasz Zych, prof. AGH;

Mikrostruktura polikryształów ceramicznych - projektowanie, wytwarzanie, wpływ na właściwości, metody opisu i oceny

Last update: 15 October 2014

Syllabus: http://syllabuskrk.agh.edu.pl/2014-2015/pl/magnesite/study_plans/stacjonarne-ceramika-ceramika-techniczna-i-konstrukcyjna/module/cce-2-203-s-projektowanie-mikrostruktury-i-wlasciwosci-materialow


Didactic materials for students