Laboratorium nie posiada jeszcze opisu profilu badawczego. Prosimy o cierpliwość - pracujemy nad tym.

Możliwości pomiarowe/badawcze Laboratorium Materiałów Ogniotrwałych:

  • oznaczenie właściwości termomechanicznych (RUL, CIC) materiałów ogniotrwałych,
  • badania ciepła hydratacji spoiw metodą kalorymetrii izotermicznej,
  • wyznaczanie temperatur charakterystycznych w mikroskopie wysokotemperaturowym,
  • analiza termiczna materiałów metodami DSC-TG-EGA(MS),
  • rejestracja widm impedancyjnych przy użyciu Kamery Impedancyjnej,
  • obliczenia termochemiczne FactSage,
  • badania ultradźwiękowe materiałów,
  • otrzymywanie materiałów metodą topienia w łuku plazmy,
  • wysokotemperaturowa synteza materiałów w przepływie różnych gazów.
Last update: 14 January 2024 przez: dr hab. inż. Dominika Madej, prof. AGH;