Position:
Adiunkt
Miejsce pracy:
B-8, p. 1.17
Phone:
12 617 34 89;  
Consultation:
poniedziałek, 9.00-10.30 
e-mail adress:
dmadej@agh.edu.pl 
Web page:
 

W swojej działalności badawczej specjalizuję się w obszarze technologii chemicznej, w tym zwłaszcza w technologii wytwarzania i stosowania materiałów ogniotrwałych. W okresie studiów doktoranckich swoje zainteresowania badawcze ogniskuję wokół materiałów ogniotrwałych. Moją szczególną specjalnością naukową jest korozja glinokrzemianowych i zasadowych materiałów ogniotrwałych. Moje zainteresowania naukowe koncentrują się ponadto na problematyce związanej z hydratacją związków z układu CaO-Al2O3-ZrO2 oraz innowacyjnych rozwiązaniach dla przemysłu materiałów ogniotrwałych.

Last update: 11 December 2012
Employee did not grant an access to disctic materials yet
Pobieranie danych loading...