Laboratorium nie posiada jeszcze opisu profilu badawczego. Prosimy o cierpliwość - pracujemy nad tym.

W Laboratorium Badań Mikrostrukturalnych możliwy są pomiary:

- rozkładu wielkości porów (porozymetria, metoda adsorpcji gazów - BJH)

- powierzchni właściwej materiału (metoda adsorpcji gazów - BET)

- rozkładu wielkości cząstek proszków (metoda dyfrakcji światła laserowego, metoda dynamicznego rozpraszania światła - DLS)

- potencjału dzeta cząstek np. w funkcji pH zawiesiny

- gęstości rzeczywistej proszków (piknometria helowa)

- gęstości pozornej materiału (GeoPyc)

W celu ustalenia warunków pomiaru np. formy czy wymaganej ilości próbki proszę kontaktować się z osobą odpowiedzialną za daną technikę pomiarową.

Last update: 10 March 2021 przez: dr hab. inż. Łukasz Zych, prof. AGH;