1. Porozymetr

Porozymetr PoreMaster 60 firmy Quantachrome Instruments służy do wyznaczania rozkładu wielkości porów otwartych w praktycznie dowolnych materiałach takich jak: proszki, ceramika, porowate materiały polimerowe i węglowe, filtry, włókniny itp. Możliwe jest analizowanie porów o średnicach z szerokiego zakresu od 3 nanometrów do ok. 250 mikrometrów. Zakres ten pokrywa rozmiary porów spotykane w większości tworzyw ceramicznych takich jak: materiały ogniotrwałe, betony, tworzywa gipsowe, ceramika budowlana, jak również w materiałach porowatych: filtrach, biomateriałach itp.. W zależności od próbki, możliwe jest analizowanie porowatości otwartej z zakresu kilku do kilkudziesięciu  procent.

2. Pomiar powierzchni właściwej i wyznaczanie rozkładu wielkości porów metodą BET

 Aparat Nova 1200e firmy Quantachrome Instuments służy do mierzenia adsorpcji gazów na ciałach stałych. Przy jego pomocy możliwe jest uzyskanie praktycznie pełnej izotermy adsorpcji/desorpcji fizycznej gazu (np. azotu), co pozwala na określenie powierzchni właściwej materiału (wielopunktowa metoda BET) oraz wyznaczenie rozkładu wielkości porów o średnicach od 2 do ok.100 nanometrów (mezoporów). Możliwe jest określanie rozwinięcia powierzchni od kilku do kilkuset m2/g, zarówno na materiałach proszkowych jak i litych. Dołączone bogate oprogramowanie pozwala szczegółowa analizę danych w oparciu o standardowe i nowoczesne metody charakteryzowania mikrostruktury ciał mezoporowatych (BET, t-plot, alpha-S, metoda BJH, MP, DH, DFT i inne). Na Rys.2 przedstawiono krzywą adsorpcji/desorpcji mezoporowatego ceramicznego materiału nanokrystalicznego.

3. Zetasizer

 Nanosizer-ZS firmy Malvern Instruments jest urządzeniem pozwalającym na określenie trzech podstawowych parametrów opisujących cząsteczki w zawiesinie czyli: wielkości cząstek, potencjału dzeta oraz masy cząsteczkowej o rozmiarach od 0,6 nanometra do ok. 6 mikrometrów jak również wyznaczenia potencjału dzeta cząstek w zawiesinie. Pomiar wielkości cząstek opiera się na zjawisku ruchów Browna się i technice dynamicznego rozpraszania światła (Dynamic Light Scaterring) a pomiar potencjału dzeta polega na kombinacji elektroforezy i techniki Laser Doppler Velocimetry. Podawany przez producenta zakres wielkości mierzonych cząstek wynosi od 0,6 nanometra do 6 mikrometrów, a sam pomiar może być przeprowadzany zarówno w wodzie jak i roztworach niewodnych, a zastosowanie dezintegratora ultradźwiękowego w trakcie przygotowywania próbki pozwala na skuteczne rozbijanie aglomeratów i pomiar rzeczywistych rozmiarów cząstek.  

Potencjał dzeta wyznaczany jest dla cząstek z przedziału 5 nanometrów  do 10 mikrometrów, pomiar można wykonać przy dowolnym pH i w szerokim zakresie siły jonowej roztworu (czyli dodatków różnego rodzaju soli, upłynniaczy itp.). Znajomość tej zależności ma kluczową rolę w wielu dziedzinach techniki, a w przypadku ceramiki pomaga w ustaleniu optymalnego warunków stabilizacji gęstwy do odlewania.

Ostatnia aktualizacja: 23 czerwca 2020 przez: dr inż. Kamil Kornaus;

W laboratorium morfologii proszków możliwy jest pomiar:

-Porowatości materiałów

-Rozkładu wielkości porów (porozymetryczny, metodą adsorbcji gazów)

-Rozwinięcia wielkości powierzchni materiału (metodą adsorbcji gazów-BET, Langmuir; porozymetryczny oraz pośrednio podczas pomiaru rozkłądu wielkości cząstek)

-Rozkładu wielkości cząstek proszkó ceramicznych (Mastersizer,ZetaSizer)

-Gęstości materiałów (piknometr helowy, porozymetr)

-Pomiar potencjału Zeta w funkcji pH zawiesiny 

Ostatnia aktualizacja: 19 czerwca 2020 przez: dr inż. Kamil Kornaus;
 • Analizator powierzchni właściwej micromeritics ASAP 2010 oraz Quantachrome Nova 1200e

  Lokalizacja urządzenia: B8, 2.11a

  Osoby odpowiedzialne za urządzenie
  Opis urządzenia

  Urządzenia te służą do pomiaru powierzchni właściwej próbek proszkowych i litych metodą BET oraz Langmuira.

  Ponadto przy pomocy analizy BJH (desorbcja, adsorbcja) możliwe jest określenie rozkładu wielkości porów otwartych w przedziale od 2.7 nm do około 200 nm.

  Analiza t-plot pozwala na określenie udziału powierzchni materiału pochodzącego z jego rozwinięcia powierzchni od udziału porów pochodzących z mikro, mezo i makroporów.

  Ostatnia aktualizacja: 19 czerwca 2020 przez: dr inż. Kamil Kornaus;

   do góry

 • Porozymetr PoreMaster 33 i 60

  Lokalizacja urządzenia: B8, 2.11a

  Osoby odpowiedzialne za urządzenie
  Opis urządzenia

  Urządzenie umożliwia pomiar rozkładu wielkości porów próbek litych i proszkowych w zakresie od ~7nm do 1 mm.

  Ponadto przy pomocy urządzenia możliwe jest określenie:

  -Porowatości próbek, udział porów zamkniętych i otwartych

  -Gęstości względnej, rzeczywistej i szkieletowej analizowanych materiałów

  -Parametrów statystycznych rozkładu wielkości porów tj. np. modalna wielkość porów, średnia wielka porów

  Ostatnia aktualizacja: 19 czerwca 2020 przez: dr inż. Kamil Kornaus;

   do góry

 • Malvern Mastersizer - rozkład wielkości ziaren proszków

  Lokalizacja urządzenia: B8, 2.11a

  Osoby odpowiedzialne za urządzenie

  Urządzenie nie posiada jeszcze opisu. Prosimy o cierpliwość - pracujemy nad tym.

   do góry

 • Malvern ZetaSizer

  Lokalizacja urządzenia: B8, 2.11a

  Osoby odpowiedzialne za urządzenie
  Opis urządzenia

  Nanosizer-ZS firmy Malvern Instruments jest urządzeniem pozwalającym na określenie trzech podstawowych parametrów opisujących cząsteczki w zawiesinie czyli: wielkości cząstek, potencjału dzeta oraz masy cząsteczkowej o rozmiarach od 0,6 nanometra do ok. 6 mikrometrów jak również wyznaczenia potencjału dzeta cząstek w zawiesinie. Pomiar wielkości cząstek opiera się na zjawisku ruchów Browna się i technice dynamicznego rozpraszania światła (Dynamic Light Scaterring) a pomiar potencjału dzeta polega na kombinacji elektroforezy i techniki Laser Doppler Velocimetry. Podawany przez producenta zakres wielkości mierzonych cząstek wynosi od 0,6 nanometra do 6 mikrometrów, a sam pomiar może być przeprowadzany zarówno w wodzie jak i roztworach niewodnych, a zastosowanie dezintegratora ultradźwiękowego w trakcie przygotowywania próbki pozwala na skuteczne rozbijanie aglomeratów i pomiar rzeczywistych rozmiarów cząstek. 

  Potencjał dzeta wyznaczany jest dla cząstek z przedziału 5 nanometrów  do 10 mikrometrów, pomiar można wykonać przy dowolnym pH i w szerokim zakresie siły jonowej roztworu (czyli dodatków różnego rodzaju soli, upłynniaczy itp.). Znajomość tej zależności ma kluczową rolę w wielu dziedzinach techniki, a w przypadku ceramiki pomaga w ustaleniu optymalnego warunków stabilizacji gęstwy do odlewania.

  Ostatnia aktualizacja: 23 czerwca 2020 przez: dr inż. Kamil Kornaus;

   do góry

 • Suszarka próżniowa Micromeritics VacPrep 061

  Lokalizacja urządzenia: B8, 2.11a

  Osoby odpowiedzialne za urządzenie
  Opis urządzenia

  Urządzenie umożliwa dokładne, wspomagane próżniowo suszenie próbek materiałów proszkowych. W wyniku suszenia z powierzchni materiału usuwana jest woda, związki organiczne jak i zaadsorbowane na powierzchni materiału gazy.

  Maks. temperatura suszenia - 400°C

  Maks. wielkość próżni - 100mTorr (0,15 mbar)

  Ostatnia aktualizacja: 19 czerwca 2020 przez: dr inż. Kamil Kornaus;

   do góry

 • Piknometr helowy Micromeritics AccuPyc II 1340

  Lokalizacja urządzenia: B8, 2.11a

  Osoby odpowiedzialne za urządzenie
  Opis urządzenia

  Urządzenie umożliwia dokładny pomiar gęstości materiałów proszkowych oraz litych z dokładnością do 0,1 mg 

  Ostatnia aktualizacja: 19 czerwca 2020 przez: dr inż. Kamil Kornaus;

   do góry