Kierownik projektu:
dr inż. Dominika Madej
projekt w trakcie realizacji
termin rozpoczęcia: 27 March 2018
termin zakończenia: 26 March 2021

https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?s=15316

Publikacje, które powstały w wyniku realizacji projektu

 1. Monitoring hydration of Sr-doped calcium zirconium aluminate (Ca,Sr)7ZrAl6O18 cement via electrochemical impedance spectroscopy (EIS) and supported techniques; Dominika Madej, Andrzej Kruk; Construction and Building Materials 206 (2019) 307-320;
  link do publikacji
 2. Synthesis, characterization and hydration analysis of Ba2+, Cu2+ or Bi3+-doped CaO-Al2O3-ZrO2-based cements; Dominika Madej, Renata Boris; Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2019, DOI: 10.1007/s10973-019-08142-7;
 3. A new implementation of electrochemical impedance spectroscopy (EIS) and other methods to monitor the progress of hydration of strontium monoaluminate (SrAl2O4) cement; Dominika Madej; Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, (2019). https://doi.org/10.1007/s10973-019-08423-1;
  link do publikacji
 4. Structure, microstructure and thermal stability characterizations of C3AH6 synthesized from different precursors through hydration; Ewa Litwinek, Dominika Madej; Journal of Thermal Analysis and Calorimetry (2019) https://doi.org/10.1007/s10973-019-08656-0;
  link do publikacji
 5. Synthesis and hydration behaviour of calcium zirconium aluminate powders by modifying co-precipitation method; Dominika Madej, Maria Rajska, Andrzej Kruk; Ceramics International, 2019, https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2019.09.228;
  link do publikacji