Kierownik projektu:
mgr inż. Karina Warmuz
projekt w trakcie realizacji
termin rozpoczęcia: 1 August 2021
termin zakończenia: 30 September 2023

Sorry

Szczegółowe informacje dotyczące projektu badawczego nie zostały jeszcze zaktualizowane przez wykonawców.

Publikacje, które powstały w wyniku realizacji projektu

  1. Comparison of the CAC-containing and CAC-free hydraulic binders in term of the hydrated matrix formation within refractory castables designed for the fast drying procedure.; Karina Warmuz, Dominika Madej; Journal of Thermal Analysis and Calorimetry (2022) 147:9975–9986;
    link do publikacji