Position:
Doktorant
Temat pracy:
Wpływ stechiometrii spinelu magnezowo-glinowego na właściwości betonów ogniotrwałych korundowo-spinelowych. ” 
Promotor:
dr hab. inż. Dominika Madej, prof. AGH  
Workplace:
B-8
e-mail adress:
ktyrala@agh.edu.pl 

W 2019 roku zostałam absolwentką Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki na kierunku Inżynieria Materiałowa, specjalizacja Materiały Funkcjonalne. Zrealizowane prace dyplomowe dotyczyły materiałów ogniotrwałych, korundowo- spinelowych (praca inżynierska: „Projekt i właściwości betonu ogniotrwałego korundowo-spinelowego”, praca magisterska: „Rola fazy spinelowej w kształtowaniu właściwości termomechanicznych betonów ogniotrwałych typu Al2O3-MgAl2O4”). Obecnie jestem doktorantką w Szkole Doktorskiej AGH, gdzie w dalszym ciągu swoją uwagę poświęcam nieformowanym materiałom ogniotrwałym i ich spoiwom. Od 2018 roku biorę udział w realizacji projektu Lider „Innowacyjne bezcementowe ogniotrwałe betony korundowo-spinelowe o zmodyfikowanej osnowie”. Obecnie jestem również kierownikiem projektu finansowanego w ramach Działania D4 „System grantów uczelnianych na prace badawcze realizowane z udziałem doktorantów”, Tytuł grantu: „Modelowanie właściwości betonów ogniotrwałych korundowych w aspekcie modyfikacji więźby ceramicznej betonu związkami o określonym współczynniku rozszerzalności cieplnej”.

Last update: 18 October 2022
Employee did not grant an access to disctic materials yet
Pobieranie danych loading...